971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

CREACIÓ I PROMOCIÓ DE COOPERATIVES

1. Creació de cooperatives

Amb aquest servei gratuït especialitzat donem informació, orientació i assessorament per a la creació de cooperatives de treball:

 • Les característiques, els principis i el funcionament de la cooperativa de treball.
 • Els ajuts i les subvencions per a la creació d’empreses, en particular per al foment de cooperatives.
 • La idea empresarial
 • Els ajuts i les subvencions per a la creació d’empreses cooperatives

També t’ajudem amb la constitució i tramitació de la teva societat cooperativa:

 • Certificació negativa de denominació
 • Elaboració dels estatuts socials
 • Acompanyament a notaria
 • Gestió dels tràmits legals de constitució i d’inscripció registral

 

2. Promoció i difusió de la cooperativa de treball

Realitzem diverses activitats per tal de promocionar i difondre el moviment cooperatiu i les cooperatives de treball entre els centres d’ensenyament, entitats, grups i col·lectius interessats:

 • Xerrades informatives
 • Tallers pràctics
 • Guies, tríptics i fulletons informatius