971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Inici de cursos gratuïts de formació a la UCTAIB

FORMACIÓ GRATUÏTA I OFICIAL UCTAIB PER A PERSONES TREBALLADORES DE L’ECONOMIA SOCIAL I DESOCUPADES:

INICI DELS SEGÜENTS CURSOS (sempre i quan arribem a 10 alumnes inscrits) en modalitat on line (aula virtual):

 • ADGD053PO: Cooperativas, estatutos y Reglamento Interno (20 hores)
  • Dates previstes: 22 i 26 de febrer, 2, 5, 8 i 12 de març de 17 a 20 hores i 15 de març de 17 a 19 hores.
 • ADGD327PO: Actualización en Legislación Cooperativa (20 hores)
  • Dates previstes: 22, 26, 29 i 31 de març,  6 i 9 d’abril de 17 a 20 hores i 12 d’abril de 17 a 19 hores.

Els altres cursos programats (EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL: NOCIONES (12 h) PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (25 h.), MANIPULADOR DE ALIMENTOS (10 h) es duran a terme en el moment que tinguem el mínim d’alumnes exigit (10 participants).

Recorda les limitacions de la convocatòria F181678AA:

 • Cada persona no pot realitzar més de 180 hores de formació tret que participi en una acció formativa la durada de la qual sigui superior.
 • No es pot participar més d’una vegada en la mateixa acció formativa.
 • No es pot participar en més de 3 accions formatives corresponents a la mateixa convocatòria.
 • No es poden simultaniejar accions formatives en les mateixes dates.

Recordeu que només poden participar en el nostre pla:

 • Persones Treballadores de l’economia social (cooperatives, societats laborals, associacions, fundacions, etc.).
 • Persones desocupades
 • Persones treballadores la relació laboral de les quals s’hagi extingit per un expedient de regulació d’ús d’acord amb el que s’estableix en els articles 51 i 52 del text refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
 • Persones treballadores els contractes de les quals s’hagin suspès per un expedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb el que s’estableix en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors. Segons estableix l’article 47.4 d’aquest Estatut dels Treballadors, podran participar en les accions formatives els treballadors durant les suspensions de contractes, amb independència que la suspensió hagi estat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major. En aquest cas, els treballadors no tindran la consideració d’aturats a l’efecte del que es preveu en l’apartat anterior, en mantenir vigent, encara que suspesa, la seva relació laboral amb l’empresa.

En el cas d’estar interessat/da heu de fer el següent:

 1. Entrar en el següent enllaç per fer la preinscripció
 2. Necessitem que ens remetis el més aviat possible, prèviament digitalitzat, l’ANNEX 1 que t’adjuntem i la resta de documentació necessària. Ho passem en diversos formats editables perquè ens ho avancis en la manera que puguis emplenar-ho.
 3. La resta de documentació és:
  • Fotocòpia DNI per les dues cares.
  • Targeta de la SS o document que acrediti el número de la Seguretat Social (si es presenta capçalera de nòmina i es pot llegir el número també és vàlid).
  • Document que acrediti situació laboral i entitat: capçalera de nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur.

MOLT IMPORTANT: L’ANNEX I has d’enviar-lo per correu postal en original, signat i correctament emplenat a l’adreça:

UCTAIB – Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears
A/A Documentació COCETA
Carrer Sant Joaquim, 9 – 07003 Palma

Si tens signatura electrònica, pots fer-ho directament per correu electrònic a: orientacio@uctaib.coop

Podeu avançar la documentació per WhatsApp al telèfon 605 07 86 10 o al correu orientacio@uctaib.coop

Restam a la teva disposició per a qualsevol consulta o aclariment.

Gràcies per la teva col·laboració.

L’equip de formació d’UCTAIB I COCETA

Related Posts

Llistat de temes