971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

COCETA i la seva xarxa territorial van ajudar a crear 1.190 noves cooperatives de treball el 2022

Proporcionaren ocupació a 3.156 persones

D’acord amb les dades recaptades per la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat -COCETA-, durant l’exercici 2022 es van constituir 1.190 noves cooperatives de treball, que van generar 3.156 ocupacions directes. No obstant això, des de la Confederació es volen posar de manifest les dificultats creixents per a aconseguir dades fidedignes, ja que existeixen diversos registres, no coincidents ni actualitzats, i es reclamen eines àgils, ordenades i aclarides, que ofereixin dades amb una periodicitat raonable.

En qualsevol cas, i gràcies a la informació que COCETA recapta de la seva xarxa d’organitzacions territorials, que són les entitats que assessoren i ajuden en la constitució del model d’empresa que COCETA representa, és possible afirmar que el ritme de creació de cooperatives de treball associat es va mantenir estable en 2022.

17.792 cooperatives de treball a Espanya

Related Posts

Llistat de temes