971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Cooperativa (SI) d’Inicitativa Social

Serveis socials i atenció a les persones

Activitat:
Adaptació a normes sobre barreres arquitectòniques
Formació de professionals en el camp del treball social
Centre de dia per a persones majors a Campanet

Adreça:
C. Raval de Son Pocos, 20 baixos
CP 07310 (Campanet)

Contacte:
971 509 600
info@cooperativa.org
www.cooperativasi.org