971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma
Política de privacitat de la web

Última modificació: octubre de 21

Aquesta política de privacitat s’aplica a la web https://uctaib.coop. 

Per favor, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria. 

Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa a qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix.

Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació dels mateixos. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, hauran necessàriament de ser emplenats per poder tramitar les seves sol·licituds.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? El responsable del tractament de les seves dades es l’UNIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE LES ILLES BALEARS (UCTAIB), C/ Sant Joaquim, 9 – CP 07003 Palma (Illes Balears), administracio@uctaib.coop, Telèfon: 971 205 028 – 971 294 769, Fax: 971 294 769.

2. Per a què tractarem les seves dades y sota quina base jurídica? 

Gestió de la relació amb els usuaris: Les dades dels nostres usuaris aportin a les seves consultes, seran tractades per a la gestió de les seves sol·licituds i posar-nos en contacte amb vostè per a donar-li resposta. 

Aquests tractaments són necessaris per a l’execució del contracte o per a l’aplicació de mesures precontractuals a la seva pròpia petició.

Administració i gestió de la seguretat de la web: Tractem dades de navegació (adreces IP o logs) per a administrar i gestionar la seguretat de la web. Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim a garantir la seguretat de la web i està expressament reconegut per el considerant 49 del RGPD. Per a la ponderació d’aquest interès respecte als seus drets i llibertats s’ha tingut en compte que aquest tractament correspon a pràctiques de seguretat generalitzes i no planteja amenaces significatives per als interessats.

Finalitats estadístiques i de gestió de qualitat: Amb la finalitat d’avaluar i gestionar la qualitat dels nostres serveis realitzem estadístiques a partir de les dades de navegació en la web, p. ex. adreça IP, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades en la Web (+info en la nostra política de cookies).  

Aquests tractaments es basen en el nostre Interès legítim en avaluar i gestionar la qualitat dels nostres serveis. Per a la ponderació de aquest interès respecte a els seus drets i llibertats es ha determinat que el tractament tenia un impacte limitat en la privacitat dels interessats, corresponia a expectatives raonables de els mateixos i no plantejava amenaces significatives. 

3. Quan temps conservarem les seves dades? De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Els logs d’accés a àrees restringides de la web es cancel·laran al mes de la seva creació. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques. 

4. A qui podem comunicar les seves dades? Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació.

5. Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a les mateixes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits. 

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmesos a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en https://www.aepd.es/.