971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

La teva cooperativa pas a pas

Què necessito per començar una cooperativa de treball associat?

Com que el model cooperatiu s’adapta a qualsevol tipus d’activitat. per començar la teva cooperativa de treball associat, tan sols has de tenir:

  • Una idea/projecte viable
  • Un mínim de 3 persones
  • Un mínim 1.803 €

Si compleixes aquestes 3 coses, pots començar a muntar la teva cooperativa seguint els següents passos.

Passos per posar en marxa una cooperativa de treball

En base a aquest gràfic, t’expliquem les passes que has de donar per a constituir la teva cooperativa. Pensa que la Unió de Cooperatives et pot assessorar durant tot el procés de manera totalment gratuïta.

Demanar el nom de la vostra cooperativa al Registre Central de Cooperatives.

Elaborar els estatuts socials (per inscriure’ls més endavant en el Registre Balear de Cooperatives)

Sol·licitar el Codi d’identificació fiscal (CIF) a l’Agència Tributària.

Desemborsar el capital social inicial i dipositar-lo en un banc o caixa.

Elevar a escriptura pública els estatuts davant notari.

Inscriure’s al Registre de Cooperatives.

Presentar el model 600 per a la liquidació de la operació societària de constitució (de la qual estan exemptes les Cooperatives), declarar el començament efectiu de l’activitat i declarar les activitats i locals.

Afiliar l’empresa en la Seguretat social i donar d’alta als socis treballadors que iniciïn l’activitat empresarial.

Munta ja la teva cooperativa!!

Uctaib