971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

CREACIÓ I PROMOCIÓ DE COOPERATIVES i microcooperatives

1. Creació de cooperatives i microcooperatives

Amb aquest servei gratuït especialitzat donem informació, orientació i assessorament per a la creació de cooperatives de treball:

A- Assessorament gratuït d’informació i orientació:

 • Les característiques, els principis i el funcionament de la cooperativa de treball.
 • Passes a seguir per a la constitució.
 • Certificació negativa de denominació
 • La idea empresarial
 • Informació dels ajuts i les subvencions per empreses cooperatives
 • Sessió de 30 minuts de consultoria amb la gestoria

B – Servei de constitució i tramitació de la teva societat cooperativa:

 • Elaboració dels estatuts socials
 • Assemblea constituent
 • Acompanyament a notaria
 • Acompanyament a la gestoria pels tràmits comptables, laborals i fiscals.
 • Gestió dels tràmits legals de constitució i d’inscripció registral
 • Tramitació d’ajudes i subvencions
 • Models de documentació (actes, llibres…)

*Consultar tarifes per la gestió dels tràmits de constitució i tramitació.

2. Promoció i difusió de la cooperativa de treball

Realitzem diverses activitats per tal de promocionar i difondre el moviment cooperatiu i les cooperatives de treball entre els centres d’ensenyament, entitats, grups i col·lectius interessats:

 • Xerrades informatives
 • Tallers pràctics
 • Guies, tríptics i fulletons informatius