971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Enllaços

Aquest apartat té la intenció de facilitar els enllaços d’altres organismes i institucions que estan relacionades amb el nostre món empresarial cooperatiu

Informació normativa del Departament D’Inspecció Educativa

Trobareu l’accés directe a la normativa actualitzada pitjant aquí

Institut d’Estudis Autonòmics . Normativa autònòmica

Per accedir a tota la normativa ,pitjau aquí

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Per accedir directament al BOIB , pitjau aquí

Boletín Oficial del Estado

Per accedir directament al BOE , pitjau aquí