971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

LA UNIÓ

Qui som?

La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears és una organització empresarial plurisectorial que representa les cooperatives de treball de les Illes Balears. Sorgeix l’any 1986 davant la necessitat de crear un marc de referència comú per defensar els interessos del col·lectiu de les cooperatives de treball associat i millorar-ne la gestió sòcio empresarial.

Els nostres objectius i les tasques que desenvolupem

Els objectius de l’organització són:

 • Representar i defensar els interessos del col·lectiu cooperatiu de treball.
 • Millorar la gestió socioempresarial de les cooperatives de treball.
 • Difondre el cooperativisme i la cooperativa de treball com a alternativa d’autoocupació col·lectiva i solidària.

Entre les diferents tasques que desenvolupem destaquen les següents:

 • Representació i defensa dels interessos del sector cooperatiu.
 • Informació sobre el que afecta al sector cooperatiu.
 • Assessorament jurídic, fiscal, comptable i laboral especialitzat en cooperativisme de treball.
 • Difusió i promoció de la cooperativa de treball.
 • Formació cooperativa i formació contínua empresarial per a cooperatives.
 • Ajut tècnic per a la tramitació de subvencions.
 • Assessorament i ajut tècnic en la creació de cooperatives de treball.

El Consell Rector de l’UCTAIB

El Consell Rector és l’òrgan de govern, gestió i representació de la Unió de Cooperatives i té, entre d’altres, les facultats següents:

 • Executar i desenvolupar els acords adoptats per l’Assemblea General.
 • Elaborar els plans estratègics, els criteris pressupostaris, el pressupost anual, la memòria social i econòmica, els comptes anuals i el balanç social.

Les persones que componen el Consell Rector són elegides democràticament per l’Assemblea General entre els socis treballadors per a un període de quatre anys. Els diversos càrrecs del Consell Rector i d’interventors dintre de l’organització estan ocupats actualment per les següents persones:

CàrrecNomCooperativa
PresidentaMalena RiudavetsCIDE
Vice-presidentAntoni AguilóMenorca lab
SecretariRafel FiolEs Liceu
TresoreraJero MuñozEs Lledoner
Vocal 1Pedro ServeraLa Naranja Biónica
Vocal 2Roger PomaresCooperativa Si
President Sectorial d’EnsenyamentEnric PozoGorg Blau
Interventor 1Pere SuredaGorg Blau
Interventor 2Cristian OteroConstrucciones e Ideas
Interventor 3Carles FontCIDE