971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Es Lledoner – Sant Alfons

Ensenyament

Etapes educatives i horari:
Educació infantil: primer cicle privat i segon cicle concertat (de 9 a 12 h. i de 15 a 17 h.) Educació primària (de 9 a 12 h. i de 15 a 17 h.)

ESO (de 8 a 15 h.)

Formació Professional Bàsica: auxiliar d’oficina i auxiliar de perruqueria (de 15 a 21 h.) PQPI 2n: mòduls voluntaris (de 8 a 15 h.)Cicle Formatiu Grau Mitjà (privat): conducció d’activitats fisico-esportives en el medi natural Centre preferent d’atenció d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Cicle formatiu de grau superior de tècnic superior en animació d’activitats fisiques i esportives (privat)

Serveis:
Menjador, activitats extraescolars, escola matinera, escola de teatre, departament d’atenció a la diversitat, escoleta, hortet escolar ecològic

Adreça:
C. Bartomeu Amengual, s/n. CP 07200 (Felanitx)

Contacte:
971 582 223
971 582 561 (fax) 
lledoner@lledoner.com 
www.lledoner.com

Descomptes per a cooperatives:

10% de descompte en el servei de menjador