971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Adriza Mediterranea

Serveis
Activitat:

Cooperativa del Mar

  • Subministrar a les embarcacions d’empreses i tripulacions armadors professionals.
  • Formació i suport als professionals de la mar en l’exercici de les seves funcions i activitats.
  • Capacitar els nostres associats en l’àmbit mediambiental, ecològic i la sostenibilitat econòmica.
  • Col·laborar amb entitats i institucions mediambientals per al desenvolupament sostenible del medi marí.
  • Gestió del manteniment general d’embarcacions, les varades i les botades. – Gestió administrativa i de la documentació de les embarcacions.
Adreça:

Av. cala’n bruc, núm. 182 BloC 2. urb. Cala’n Blanes. 07769. Ciutadella

Contacte:

637 599 981
admin@adrizamediterranea.com / info@adrizamediterranea.com
www.adrizamediterranea.es
@Adriza-Mediterránea-SCoop