971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

COCETA informa: Criteri interpretatiu de la Direcció general de Treball Autònom, de l’Economia Social i de la RSE sobre el Reial Decret 10/2020 i la seva aplicació a les societats cooperatives.