971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Informació normativa

Sectorial d’Ensenyament

Informació normativa

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 26 de novembre de 2010 per la qual es manté la validesa de les modificacions dels concerts educatius de règim general subscrites per la Conselleria d’Educació i Cultura i les titularitats dels centres Sant Francesc d’Assís de Palma, Es Liceu de Marratxí i Mata de Jonc de Palma per al curs 2010-2011

PDF - 14.4 kB
resolució upc curs 2010-2011

Normativa que regula el funcionament de les Escoletes i Centres d’Educació Infantil.Documentació per a l’autorització, funcionament i creació de les mateixes.

PDF - 26.8 kB
annex obres infantil
PDF - 14.9 kB
declaració jurada
PDF - 42.7 kB
Decret requisits mínims
PDF - 228.6 kB
Real decreto de mínimos Estat espanyol
PDF - 44.7 kB
Sol·licituds centres privats

Procediment, normativa i models de sol•licitud per a l’autorització, inscripció i modificació decentres docents de Formació Professional, d’acord amb el Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, (BOE del 3 de gener de 2007), que estableix els requisits mínims d’aquests centres.

PDF - 18.5 kB
Annexos
PDF - 14.9 kB
declaració jurada
PDF - 381 kB
formació professional
PDF - 23.7 kB
Procediment creació centres privats
PDF - 22.8 kB
Sol·licitud cicles Formació professional
PDF - 20 kB
Sol·licitud Formació professional centres específics

Procediment, normativa i models de sol•licitud per a l’autorització, inscripció i modificació decentres docents de règim general, d’acord amb el Reial Decret 1004/1991, de 14 de juny, (BOE del 26 de juny), que estableix els requisits mínims d’aquests centres.

PDF - 19 kB
annexos règim general
PDF - 9.8 kB
declaració jurada
PDF - 23.7 kB
Expedients creació centres privats
PDF - 23.4 kB
Procediment creació centres privats
PDF - 228.6 kB
Real decreto de mínimos Estat espanyol
PDF - 21.3 kB
Sol·licitud Educació infantil, primària i secundària
PDF - 21 kB
Sol·lictud primària i secundària

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 per a la reprogramació dels terminis de presentació de la documentació necessària d’acord amb els criteris d’elegibilitat del complement lligat a antiguitat i formació dels professors previst en l’apartat 2 del pacte quart de l’Acord de 18 de juliol de 2008 pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

PDF - 16.5 kB
reprogramació presentacio documentacio sexennis

Instruccions de risc de fenòmens meteorològics

PDF - 128.2 kB
instruccions risc de fenòmens meteorològics