971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Calendari escolar a Cantàbria

El juny de 2016 Cantàbria va sorprendre en diferents fòrums educatius estatals amb l’anunci d’un innovador calendari escolar en el qual, respectant íntegrament els períodes lectius, és capaç de generar vacances escolars cada 2 mesos.

Aquest calendari escolar s’ha assentat en la vida de la ciutadania càntabra aconseguint una estabilitat en el marc social imprescindible perquè tota la comunitat educativa el visqui com una oportunitat. Sens dubte que els aspectes positius del calendari conviuen amb les raonables crítiques que tota societat ha de manifestar a causa de la diversitat de punts de vista i de realitats personals.

Davant la dificultat d’analitzar el grau de pertinença del calendari escolar establert a Cantàbria, considero oportú plantejar una anàlisi FODA per a aclarir els diferents aspectes que entren en joc:

Fortaleses

 • El calendari parteix d’una idea de càlcul equilibrat de setmanes lectives bimestrals després de les quals es disposen “oasis” de descans després de la càrrega lectiva que afronta l’alumnat.
 • El plantejament del calendari sorgeix des d’una realitat educativa marcada pel consens polític plasmat en la Llei d’educació de Cantàbria de 2008.
 • Els diferents ajuntaments han impulsat fortes estructures d’atenció a les famílies col·laborant en la gestió dels períodes no lectius i permetent al menor gaudir d’activitats lúdiques que venen a complementar els aprenentatges propis de l’educació formal.

Oportunitats

 • Aquesta planificació educativa ve a assumir estratègies desenvolupades en la resta d’Europa en les quals s’uneix el descans escolar, la conciliació familiar i el factor econòmic del sector serveis.
 • Seria interessant que el disseny del calendari escolar fos escalable a la resta de l’estat respectant els 3 elements clau assenyalats anteriorment: descans de l’escolar, conciliació familiar i desenvolupament econòmic.
 • Una línia vermella marcada per l’administració educativa és la de respectar el descans de l’alumnat impedint, com no pot ser d’una altra manera, la programació de tasques escolars en els períodes no lectius. També és preceptiu evitar que en el retorn a l’activitat d’aula es marquin dates d’examen subsegüents que vindrien a danyar el dret de l’alumnat a gaudir del seu merescut i necessari descans.

Debilitats

 • La idiosincràsia pròpia de la vida càntabra, l’estructura dels seus pobles i dinàmiques familiars permet afrontar la gestió familiar dels períodes de descans escolars. Aquesta realitat, no sense dificultats en casos personals, és difícilment exportable a altres comunitats en les quals el fragor laboral diari i la dificultat d’establiment de xarxes familiars impossibilita abordar el repte de conjugar el lloc de treball amb el descans del menor.
 • És fonamental que aquesta organització parteixi del consens entre el disseny dels calendaris escolars i laborals. En alguna ocasió, el calendari escolar s’han pautat a l’estiu quan les famílies ja tenien organitzats els seus períodes vacacionals generant molèsties.

Amenaces

 • Malgrat el consens polític existent, diverses estructures educatives s’han posicionat contra el calendari escolar baix criteris ideològics. Tota decisió és política i basta que la prengui una part de l’arc parlamentari perquè la contrapart mostri la seva negativa o faciliti el col·lapse de la mesura.
 • Vivim en la discrepància que les festivitats del nostre aconfessional estat tendeixen a establir-se tradicionalment baix criteris religiosos. Aquesta realitat emfatitza l’anterior amenaça d’anteposar la visió ideològica sobre estructures facilitadores de la vida de la ciutadania.
 • En el focus de la polèmica està el, a vegades, discutit treball docent. Diverses organitzacions educatives van llançar en l’inici de la novetat del calendari escolar en 2016 la idea que aquesta presa de decisions parteix de drets laborals radicats en prebenes vacacionals i no del deure que tenim com a gestors educatius de respectar períodes de descans del nostre alumnat atesa la salut mental d’aquest.

Com es pot observar en l’anàlisi de la situació, són múltiples les variables i punts de vista el que suposa la necessitat i la responsabilitat de prendre decisions en matèria educativa a través del consens.

Des de Aces Cantabria, com a entitat patronal participant en la taula concertada de la Conselleria d’Educació, considerem positiu el nostre calendari escolar. Defensem la postura de treballar en tota decisió referida al calendari escolar en la qual es posi en el focus la necessitat de facilitar descans a l’alumnat sota criteris tècnics allunyats de visions ideològiques partidistes.

El calendari escolar, analitzat en el present article, requereix ser reforçat unint la visió educativa i laboral. Aquest nexe ha de pretendre una conciliació familiar efectiva en la qual la nota comuna sigui el temps de qualitat en família.
Des de Aces Cantabria estem oberts a rebre reflexions referent al tractat amb l’objectiu de nodrir d’idees constructives l’anàlisi FODA que ha centrat el present document.

Estam encantats de rebre tota aportació a acescantabria@gmail.com

Juan Pastor Fernández

President d’Aces Cantabria


Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista Còdol.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es LOGO-ARC-COOPERATIVA-4.png

Related Posts

Llistat de temes