971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Caminant cap a la Coeducació

La societat actual es troba en constant canvi, i l’escola com a eina socialitzadora ha de donar resposta a aquestes necessitats, partint sempre des de la igualtat i el respecte entre totes les persones, per tant des d’una perspectiva coeducativa.

La coeducació, té com a finalitat eliminar els estereotips i idees preconcebudes sobre les característiques que pensam que deuen tenir els nins i les nines. Tal és la seva importància que l’Assemblea General de la ONU promou l’educació universal dins dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) entre els 17 objectius establerts dos d’ells són els següents:

-Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, així com promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots.

-Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i nines.

L’educació és l’eina que permet dur a terme aquests objectius, per aconseguir una societat igualitària, respectuosa, pacífica i sostenible, prevenint i abordant entre d’altres la violència de gènere.

Per determinar l’actuació dels centres educatius davant aquesta problemàtica és important concretar els factors a tenir en compte per poder diagnosticar la situació i elaborar un pla d’acció el més ajustat possible

Factors a tenir en compte:

  • Centre educatiu; Ubicació, barriada, situació socioeconòmica, problemàtica.
  • Famílies: Estructura familiar, cultura d’origen, nivell socioeconòmic, problemàtica, situació de les mares i pares dels alumnes,
  • Alumnat: nombre alumnes, edat, sexe, cultura d’origen, , nivell absentisme, jocs que realitzen, juguetes que utilitzen, situació personal…
  • Equip docent i no docent: nombre de docents, edat, sexe, formació, nivell de conscienciació…

Per tant l,escola analitza el context extern del centre així com el context intern per diagnosticar la situació d’una manera concreta.

Per elaborar un pla d’acció ajustat a la realitat és imprescindible contemplar la implicació de tota la comunitat educativa: alumnat, famílies, professorat, personal no docent i altres col·lectius que contribueixen a aconseguir els objectius coeducatius, de manera coordinada, cohesionada i constructiva.

És important que la recollida de dades sigui real i ajustada per tal de realitzar un diagnòstic el més fiable possible i així elaborar el pla d’acció útil i funcional. 

Els objectius coeducatius es contemplen des d’una perspectiva transversal per tant van més enllà de les activitats realitzades dins l’aula o pati si no que es contemplen en qualsevol espai dins l’escola, moments de menjador, d’activitats extraescolars, diàlegs i tutories amb les famílies etc…

A la Cooperativa Gorg Blau, un dels nostres objectius a aconseguir és potenciar la igualtat d’oportunitats entre els nostres alumnes. Volem fer d’ells persones dialogants, tolerants i respectuoses, treballant amb la perspectiva de gènere, considerant les diferències individuals, de gènere i sexe en totes les activitats plantejades. És aquí on ja no parlem sols d’educar, sino de COEDUCAR.

A l’etapa d’Educació Infantil uns dels principals objectius dins el projecte de coeducació és rompre amb els estereotips i tòpics relacionats amb el joc i les joguines, així com les professions, activitats quotidianes i rols de gènere.

Des de l’equip docent volem donar resposta a la situació que es genera a l’aula quan els nins i nines rebutgen participar a alguna activitat o joc ja que consideren pròpia del sexe contrari. Fet que també succeïa quan ens referim a professions, activitats quotidianes e inclús colors.

Mitjançant l’observació i presa de dades ens adonarem que aquestes idees preconcebudes vénen en gran part de l’educació rebuda a casa, però els alumnes observen aquestes diferències de gènere a tot arreu: a la seva vida quotidiana, als contes, dibuixos, cançons, anuncis, pel·lícules i inclús al llenguatge.


Una de les activitats realitzades ha estat la reconstrucció de contes. Els contes sempre han estat un recurs pedagògic molt útil, no obstant és troben ple d’estereotips sexistes, poc adients amb la societat actual i amb els valors que volem transmetre als nostres alumnes. Els prínceps són forts i valents, les princeses sempre es troben necessitades de la seva ajuda, els herois solen ser els personatges masculins, els rols de gènere venen molt marcats…Analitzant aquests contes hem anant identificant alguns estereotips sexistes i reconstruint la història de bell nou amb els nostres alumnes, intercanviant els rols, plantejant diferents situacions, canviar el final del conte etc.

L’experiència ha estat gratificant, i sorprenent, ja que alguns alumnes s’han animat a experimentar situacions que per alguns eren poc freqüents, com jugar a la cuineta, a la pilota, a disfressar-se, a ballar. D’aquesta manera s’ha afavorit la intel·ligència emocional i l’autoestima, tan important a aquestes edats.

La literatura Infantil i Juvenil és una via de transmissió molt adequada i útil per posar a l’abast dels infants alternatives als models i valors estereotipats.


Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista Còdol.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es LOGO-ARC-COOPERATIVA-4.png

Related Posts

Llistat de temes