971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

COCETA Informa…..FAQs… Qüestions i dubtes, sobre aplicació Real Decret ley 8/2020, de 17 de marzo, en relació

Aquest document anirà actualitzant-se  cada dia , a mesura de les nostres necessitats  i gràcies a la intercooperació de totes les organitzacions que formen  COCETA  vos facilitam un primer  llistat de qüestions  i  dubtes.

COCETA INFORMA FAQS 23.03.2020

 

 

 

 

Related Posts

Llistat de temes