971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

COCETA posa en marxa ValEmCOOP

Un projecte, en el marc del ‘Programa EFESO’, per a generar ocupació i constituir Cooperatives de Treball i altres empreses d’Economia Social fins a 2029

Després de la seva valoració positiva, rebrà el 100% de la subvenció sol·licitada, de gairebé 1 milió d’euros, procedents del Fons Social Europeu +

La Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat COCETA posa en marxa el denominat projecteValEmCOOP: Red de Valientes que Emprenden en Cooperativa”, el principal objectiu de la qual és la generació d’ocupacions i la creació de Cooperatives de Treball i altres empreses d’Economia Social en 7 comunitats autònomes fins a 2029.

El projecte de COCETA rebrà el 100% de la subvenció sol·licitada, després de sotmetre’s a la valoració positiva de la Junta Directiva de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES), en qualitat d’Organisme Intermedi del ‘Programa EFESO’. L’ajuda procedent del FSE+ ascendeix a 851.721,87 euros, per a un projecte el pressupost total del qual és d’1.324.657,51 euros.

Més informació

Related Posts

Llistat de temes