971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Col·legi Coop. Son Verí Nou

Ensenyament
Etapes educatives:

Educació Infantil (1r cicle (1-3 anys) i 2n cicle (3-6 anys)) i Educació Primària, ESO i Batxillerat.

Serveis: Menjador, Gabinet psicopedagògic, activitats extraescolars, cursos d’alemany i colònies d’estiu.

Horari del centre: de  7:30h a 18h.

Adreça:

Plaça de l’estany, s/n. 07609. Llucmajor

Contacte:

971 491 646
971 442 543
info@colegiosonverinou.com
www.colegiosonverinou.com
@colegiosonverinou
@cole_sonverinou
@colegiosonverinou