971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Cooperativa (SI) d’Inicitativa Social

Serveis socials i atenció a les persones
Activitat:

Promoure iniciatives i serveis per facilitar la vida i la participació en la comunitat a les persones amb especials necessitats de suport, sobretot, a les persones amb discapacitat i/o dependència.

Assessorament i desenvolupament de projectes d’inserció sociolaboral. Treball en suport. Adaptació a normes sobre barreres arquitectòniques. Formació de professionals en el camp del treball social. Centre de dia per a persones majors a Campanet.

Adreça:

C. Raval de Son Pocos, 20. 07310. Campanet

Contacte:

971 509 600
info@cooperativa.org
www.cooperativasi.org
@cooperativasi
@sicooperativa
@sicooperativa