971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Cooperativa (SI) d’Inicitativa Social

Serveis socials i atenció a les persones

Activitat:
Assessorament i desenvolupament de projectes d’inserció sociolaboral. Treball en suport. Adaptació a normes sobre barreres arquitectòniques. Formació de professionals en el camp del treball social. Centre de dia per a persones majors a Campanet.

Adreça:
C. Raval de Son Pocos, 20 baixos
CP 07310 (Campanet)

Contacte:
971 509 600 – 686 975 082
info@cooperativa.org
www.cooperativasi.org