971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Es Liceu S. Coop.

Ensenyament
Etapes educatives:

Educació Infantil (segon cicle), Educació Primària, ESO, aula UEEC, Formació Professional Bàsica en Informàtica i Comunicacions i Serveis Administratius; Cicles formatius de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes i Cures Auxiliars d’infermeria i Cicle Formatiu de Grau Superior en Desen- volupament d’aplicacions Web i Tècnic Superior en Educació Infantil. Centre preferent d’atenció a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

Serveis: Menjador amb cuina pròpia, escola matinera (7:45h a 9h i de 16:15h a 17:45h), activitats extraesco- lars, biblioteca, aula estudi, escola de teatre, escola d’idiomes i escola d’estiu.

Horari secretaria: de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Adreça:

C. Sa Cabana, 31. 07141. Marratxí

Contacte:

 971 600 986 | 971 601 611
971 794 809
esliceu@esliceu.com
 www.esliceu.com
@escolaesliceu
@esliceu.escola.cooperativa
@EsLiceu