971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Cooperativa d'Ensenyament Es Lledoner

Ensenyament
Etapes educatives i horari:

Educació infantil, Educació primària, Educació Secundària, Formació Professional Bàsicade Serveis comercials, Perruqueria i estètica, Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural, Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació d’activitats físiques i esportives.

Serveis: Menjador, activitats extraescolars, escola matinera, escola de teatre, departament d’atenció a la diversitat, escoleta i hortet escolar ecològic.

Horari secretaria: de dilluns a divendres de 9h a 13h.

Adreça:

C. Bartomeu Amengual, s/n. Educació Secundària.
C. Zavellà, 1. Educació primària.
C. Morei, 8. Edicifi infantil.
07200. Felanitx

Contacte:

971 582 223
971 582 561
lledoner@lledoner.com
www.lledoner.com
@SantAlfonsEslledoner
@Eslledoner