971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Cooperativa d'Ensenyament Es Lledoner

Ensenyament

Etapes educatives i horari:
Educació infantil, Educació primària, Educació Secundària, Formació Professional Bàsicade Serveis comercials, Perruqueria i estètica, Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural, Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació d’activitats físiques i esportives.

Serveis:
Menjador, activitats extraescolars, escola matinera, escola de teatre, departament d’atenció a la diversitat, escoleta i hortet escolar ecològic

Adreça:
C. Bartomeu Amengual, s/n. Educació Secundària.

C. Zavellà, 1. Educació primària.

C. Morei, 8. Edicifi infantil.

CP 07200 (Felanitx)

Contacte:
971 582 223
971 582 561 (fax) 
lledoner@lledoner.com 
www.lledoner.com

Descomptes per a cooperatives:

10% de descompte en el servei de menjador