971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Gorg Blau S. Coop.

Ensenyament
Etapes educatives:

Educació Infantil (segon cicle), Educació Primària, ESO, Formació Professional Bàsica (serveis comer- cials).

Centre preferent d’atenció d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

Serveis: Menjador (de dilluns a dijous 12h a 14:30h) i els divendres (de 14h a 15h).

Horari de l’escola: de 8h a 18h i els divendres 8h a 15h.

Adreça:

C. Vilanova, 3.  07002. Palma

Contacte:

971 714 739
971 425 001
santfelipneri@gorgblau.coop
www.gorgblau.coop
@gorgblau.coop
@gorgblaucoop