971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

CURS D’INICIACIÓ A LA COOPERATIVA DE TREBALL

Aquí teniu la informació, horaris i full d’inscripció del curs d’Iniciació a la Cooperativa que s’impartirà en el local social de la UCTAIB els dies 9, 16, 23 i 30 de novembre.

El curs és una bona oportunitat per conèixer el funcionament de les cooperatives i microcooperatives en tots els seus àmbits i els seus avantatges com empreses d’economia social.

És especialment interessant per a les persones que s’han incorporat com a nous socis a les cooperatives i per les que han constituït recentment una cooperativa o microcooperativa, així com per totes aquelles persones cooperativistes que vulguin actualitzar els seus coneixements en aspectes fiscals, comptables i laborals de les cooperatives i microcooperatives de treball.

Aquest curs és gratuït per les persones sòcies que cotitzin en règim general de la seguretat social mitjançant la formació bonificada, i té un preu de 32 € per a les persones de cooperatives afiliades a la UCTAIB i de 35€ per a la resta.

El termini d’inscripció acaba dia 11 de novembre. 

Pograma:

  • Definició i/o revisió de la finalitat i els valors de la cooperativa
  • El soci de treball, participació econòmica i òrgans societaris: Assemblea, Consell Rector
    i Intervenció
  • Models de documents: actes, convocatòries, altes i baixes….
  • Plantejament de l’estructura funcional i el procés essencial de la cooperativa.
  • Estudi dels aspectes del RRI (Reglament de Règim Intern) de la cooperativa.
  • Debat i consens dels aspectes a regular en el RRI.
  • Pla de treball de qüestions pendents de regular.
  • Elaboració de l’esborrany de normes de funcionament.

Destinataris:

Persones treballadores i/o sòcies interessades en les cooperatives i microcooperatives de treball associat.

Hores:

12 presencials.

Més informació del curs:

Docent: Juan González (advocat expert en cooperatives)

Calendari: 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2022.

Horari: de 17:00 a 20:00 hores

Lloc: Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears.
C/ Sant Joaquim, 9 baixos. 07003 – Palma

Preu per alumne: 35€ (gratuïts per als socis de règim general que poden accedir a la formació
bonificada)

Inscripcions: s’ha d’emplenar el full d’inscripció adjunt i remetre’l a la UCTAIB mitjançant
correu electrònic a orientacio@uctaib.coop, o personalment al local social del Carrer Sant
Joaquim, 9 de Palma.

A més, els alumnes que no tenguin el curs gratuït han de fer l’ingrés de 32 € si són socis de
cooperatives afiliades a la UCTAIB i 35€ per a la resta, en el compte següent, posant el
concepte “Iniciació a la cooperativa”. Aquests alumnes només han d’emplenar l’apartat «datos
del participante» en la fitxa d’inscripció.

Caixa Colonya:
ES96 2056 0004 4810 0068 3423

Related Posts

Llistat de temes