971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

El Secretari General de les Nacions Unides demana als governs que donin suport i reforcin els ecosistemes empresarials cooperatius.

S’ha publicat l’informe del 2023 del Secretari General de les Nacions Unides sobre les cooperatives en el desenvolupament social. L’informe estableix l’enfocament de l’ecosistema empresarial com una via clau per donar suport a com les cooperatives poden augmentar el benestar econòmic i social per a tothom. Les recomanacions es centren en la investigació, les dades estadístiques, el diàleg polític, el suport tècnic i la formació.

L’informe es presenta com a conseqüència de la Resolució 76/135 de l’Assemblea General de 2021. Aquesta resolució delinea les polítiques i accions que poden ajudar les cooperatives a desenvolupar tot el seu potencial per donar suport als Estats membres a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment proporcionant llocs de treball dignes, avançant en l’eradicació de la pobresa i promocionant la sostenibilitat ambiental. El text es presentarà a la 78a Assemblea General de les Nacions Unides, que es celebrarà del 18 al 26 de setembre del 2023, amb la finalitat que s’adopti una nova Resolució sobre les cooperatives en el desenvolupament social.

En l’informe, el Secretari General de les Nacions Unides, Antonio Guterres, aplaudeix com les cooperatives promouen el desenvolupament sostenible en les seves tres dimensions: desenvolupament social, econòmic i mediambiental, contribuint a “la inclusió social i l’eradicació de la pobresa i la fam”. Tot i que els Estats membres han reconegut les cooperatives com a socis claus per al desenvolupament sostenible, segons l’informe, “segueixen tenint un paper relativament petit en les polítiques i pràctiques econòmiques i socials generals, en comparació amb el seu enorme potencial de contribució”.

“Cada vegada més, les Nacions Unides reconeixen el nostre model socioempresarial com un actor clau per avançar cap a l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Això no és casualitat, és fruit de la integració i la potència que estem demostrant a cada comunitat per respondre als principals reptes de l’agenda global. Esperem que aquest crida del secretari general de l’ONU als governs ens permeti continuar consolidant un paradigma cooperatiu a cada país, a cada regió i a nivell mundial. Els pobles del món i l’entorn necessiten de manera urgent reforçar un sistema de relacions econòmiques que assegurin prosperitat, equitat, democràcia i pau”

Ariel Guarco, President de l’ACI.

L’ecosistema empresarial cooperatiu, tal com ho descriu l’ONU, inclou 5 accions clau relacionades amb l’entorn polític i normatiu, l’educació i el desenvolupament de capacitats, la cultura de la cooperació, la financiació i les finances, i la creació de xarxes i associacions. Es citen dos estudis de casos com exemples d’èxit d’ecosistemes cooperatius que encarnen tots els elements clau: els exemples de les cooperatives de treball associat de la Corporació Mondragón a Espanya i el moviment Kibbutz d’Israel. S’esmenten altres exemples que es poden trobar aquí. “És necessari comprendre les particularitats de l’ecosistema per als tipus alternatius d’empreses i elaborar estratègies sobre com i mitjançant quins mecanismes poden potenciar-se a nivell polític i aportar majors beneficis a les seves comunitats”, diu el text.

L’informe destaca quatre recomanacions clau als Estats membres sobre com donar suport i reforçar les cooperatives com empreses d’èxit per augmentar la seva capacitat de recolzar el desenvolupament sostenible i augmentar el benestar econòmic i social:

  1. Utilitzar l’enfocament de l’ecosistema empresarial, així com donar suport a noves investigacions per construir una base sòlida per a polítiques basades en proves.
  2. Recopilar dades exhaustives i internacionalment comparables sobre el paper de les empreses cooperatives en el desenvolupament econòmic i social i en l’assoliment dels ODS.
  3. Integrar les cooperatives en els plans nacionals de desenvolupament i en els processos d’informes sobre els ODS, en les consultes nacionals sobre polítiques socials i econòmiques i en les avaluacions nacionals voluntàries presentades al Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible.
  4. Proporcionar anàlisi de polítiques, suport tècnic i assistència per al desenvolupament de capacitats amb la finalitat de promoure el creixement continuat de les cooperatives per a l’assoliment d’un desenvolupament sostenible.

Aquest informe és el resultat de la discussió dins de la Reunió del Grup d’Experts (EGM) sobre les Cooperatives en el Desenvolupament Social, que va ser organitzada pel Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de l’ONU (UN DESA) al maig, amb la participació de l’ACI. Els experts provinents de diversos camps, incloent-hi el món acadèmic, professionals del moviment cooperatiu i departaments governamentals encarregats de les cooperatives. Podeu trobar més informació aquí.

L’ONU reconeix des de fa temps que el moviment cooperatiu és un soci clau per millorar el desenvolupament social i que les cooperatives són empreses molt adequades per assolir els ODS. L’Assemblea General de les Nacions Unides ha adoptat resolucions relatives a les cooperatives en el desenvolupament social des de la dècada de 1950 i de manera sistemàtica cada dos anys des de 1992.

Com a seguiment d’aquestes resolucions, el secretari general de l’ONU redacta un informe per examinar-ne l’aplicació. L’informe del 2023 és l’últim d’aquest tipus. En el precedent, publicat el 2021, es va reconèixer la importància de les cooperatives com a agents econòmics i socials claus en l’estratègia de recuperació mundial després de la pandèmia de la COVID-19.

Recentment, a l’abril del 2023, l’ONU va aprovar la primera Resolució sobre la promoció de l’economia social i solidària per al desenvolupament sostenible.

www.ica.coop

Related Posts

Llistat de temes