971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Exitosa Assemblea de la UCTAIB

La Unió de Cooperatives de Treball de les Illes Balears (UCTAIB) va celebrar el passat 25 de juny la seva assemblea anual, reunint representants de diverses cooperatives associades per debatre i prendre decisions importants per al futur de la unió. L’assemblea va ser un èxit, amb tots els acords aprovats per unanimitat.

Aprovació dels Comptes Anuals i el Pla de Gestió

En primer lloc, es varen aprovar per unanimitat els comptes anuals de 2023, la memòria d’activitats de 2023, el pla de gestió per al 2024 i el pressupost per al 2024. Aquestes aprovacions reflecteixen la bona salut financera de la UCTAIB i el compromís de continuat amb els seus objectius estratègics.

Continuïtat del Projecte “Amics de les Cooperatives”

També es va aprovar la continuïtat del projecte “Amics de les Cooperatives”, amb la possibilitat d’introduir-hi els canvis necessaris en una reunió que es celebrarà després de l’estiu. Els membres seran convocats per discutir i aprovar les modificacions proposades.

Assemblea d’ADECOOP

Un altre punt destacat va ser l’aprovació de la proposta de celebrar una assemblea d’ADECOOP per renovar la junta directiva i actualitzar els objectius de l’organització. Aquesta assemblea està programada per al darrer quadrimestre de l’any, assegurant així una governança eficaç i alineada amb les necessitats actuals de les cooperatives.

Noves Incorporacions al Consell Rector

Pel que fa a les eleccions internes, Mar de Isasi, de la cooperativa Son Verí Nou, i Joana Maria Monjo, de la microcooperativa Xin Xirineu, varen ser elegides per formar part del Consell Rector fins al juny de 2026. Francina Oliver, de la cooperativa CIDE, serà la persona suplent, preparada per assumir les seves responsabilitats si és necessari.

Nou Interventor i Equip de Supervisió

Finalment, Arturo Celeste, també de Son Verí Nou, serà el nou interventor de la UCTAIB. L’acompanyaran en aquesta tasca Marga Riera, del CIDE, i Rodasveta Kirilova, de la cooperativa Es Liceu. Aquest equip tindrà la responsabilitat de supervisar els comptes i garantir la transparència financera de l’organització.

L’assemblea de la UCTAIB ha estat un esdeveniment significatiu, demostrant una vegada més la força i la unitat de les cooperatives de les Illes Balears. Els acords presos asseguren una gestió responsable i un futur prometedor per a totes les entitats membres. La Unió de Cooperatives de Treball de les Illes Balears continua avançant amb fermesa en el seu compromís de fomentar el cooperativisme i el desenvolupament sostenible a la regió.

El moment més esperat i emotiu de l’horabaixa, arribà amb la inauguració de la Biblioteca Antoni Vicens Massot, un privilegi i un orgull tenir un espai amb el nom d’una de les persones més rellevants del cooperativisme de treball a Mallorca.

Related Posts

Llistat de temes