971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

La Federació de Cooperatives de les Illes Balears , rep el Premi Ramon Llull de l’àmbit empresarial

Estam d’enhorabona  les cooperatives !!!!

 

Avui , divendres dia 17 de febrer de 2017  al Consell de Govern de la Comunitat autònoma de les Illes Balears

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Presidència, ha aprovat la concessió dels premis Ramon Llull 2017 del Govern de les Illes Balears. Aquest és el guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que han destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic.

El 25 de novembre de 2012 es va signar a Algaida la constitució de la Federació de Cooperatives de les Illes Balears per part de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears i Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears, signatura que suposà una fita històrica per al moviment cooperatiu de les Illes, i també per al de tot l’Estat, atès que és la quarta federació de cooperatives d’àmbit autonòmic que es va crear.

Un any després, l’octubre de 2013, s’adhereix a la Federació la Cooperativa San Crispín d’Alaior, única cooperativa de consumidors i usuaris de les Illes Balears. D’aquesta manera, la Federació es converteix en l’òrgan representatiu i d’interlocució del conjunt del cooperativisme de les Illes Balears, i així dona cohesió a la diversitat del món cooperatiu. Les seves prioritats són divulgar els principis cooperatius, defensar els interessos del cooperativisme i promocionar projectes d’interès comú per al sector, d’acord amb els principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional.

És un ens que uneix tots els territoris insulars de les Illes Balears amb una finalitat i una tasca comunes, configurat per la conjunció de les cooperatives com a empreses gestionades democràticament pels seus socis —per als quals l’adhesió a la cooperativa implica un compromís de participació activa i de compliment dels principis cooperatius proclamats en l’assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional de Manchester, del dia 23 de setembre de 1995, mitjançant l’adhesió lliure i oberta, la gestió democràtica, la participació econòmica dels socis, l’autonomia, l’educació, la informació i la formació, i l’interès per la comunitat i la cooperació entre cooperatives— amb una participació activa en les decisions tècniques i productives, així com en les decisions estratègiques de l’empresa, i amb l’assumpció dels riscs econòmics i socials.

Si les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic i de desenvolupament empresarial generant ocupació estable i de qualitat, i permetent que els ciutadans tenguin una influència directa en els assumptes del mercat que els afecten, la Federació de Cooperatives esdevé un motor impulsor de l’economia, l’ocupació i el desenvolupament per excel·lència en el conjunt de la comunitat autònoma que impulsa, al més alt nivell, els valors universals de l’autoajut, autoresponsabilitat, la igualtat, l’equitat, la solidaritat, l’honestedat, la transparència i la responsabilitat social.

Recentment, la UNESCO ha reconegut les cooperatives com a patrimoni immaterial de la humanitat i els ocupats per les cooperatives representen el 4,58 % del mercat laboral i aporten un 7 % del producte interior brut.

Related Posts

Llistat de temes