971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

La Llei de Microcooperatives de treball associat, una gran oportunitat per a l’Economia Social a les Illes Balears

El Parlament de les Illes Balears, el passat 15 de gener 2019 aprovar per unanimitat de tots els grups parlamentaris  la denominada Llei de Micro Cooperatives de Treball Associat, amb l’objectiu de flexibilitzar la fórmula cooperativa a les necessitats actuals. Dita llei es publicà al BOIB el 9 de febrer.,

LLEI 4.2019 DE 31 DE GENER DE MICROCOOPERATIVES

Fins ara, s’havia de comptar amb un mínim de tres socis per a constituir una societat cooperativa. La reducció a dues del número de socis  per a crear una societat cooperativa de  treball respon a la realitat actual, en la qual cada vegada són més  petites les noves iniciatives empresarials, de manera que aquesta modificació possibilita que nombrosos emprenedors  tinguin l’oportunitat d’iniciar l’activitat empresarial amb aquest model societari.

D’acord a la nova normativa, dues és el mínim i deu el nombre màxim de socis treballadors de durada indefinida, bé a jornada completa o a temps parcial, que pot tenir la societat microcooperativa.

Es tracta d’una normativa que aposta per afavorir de forma fàcil i flexible la creació i constitució de cooperatives, perquè així aquest model societari pugui competir en igualtat de condicions amb les formes jurídiques de les societats de capital, i alhora adaptar-se a les Orientacions de la Unió Europea i fer efectiu les línees estratègiques del Pla Director de l’Economia Social que a  proposta de la Conselleria de Treball de les Illes Balears i aprovada en el Consell de l’Economia social i el cooperativisme de la  nostra comunitat.

També s’han tingut en compte les normatives aprovades i la seva experiència d’aplicació en altres comunitats com a  Euskadi, Múrcia, Navarra, Pais Valencià entre altres, amb iniciatives semblants.

D’una altra forma, en la pràctica, era molt difícil plantejar a futur la transformació en cooperatives de les iniciatives empresarials iniciades des d’un model d’empresa de capital”,.

En aquest sentit, és de destacar que la nova Llei permet la transformació d’una societat no cooperativa en una cooperativa micro. També possibilita adaptar els estatus d’una societat cooperativa constituïda amb anterioritat a aquesta nova legislació.  La nova Llei simplifica les exigències i tràmits en la fase de creació, creant un model tipus d’estatuts socials adaptat a les característiques d’aquesta empresa.

A més, s’escurça el termini de registre a un màxim de vint-i-cinc dies, on el silenci administratiu significa que és favorable la seva inscripció i la posada en marxa del projecte empresarial.  Això sí, es tracta d’una mesura de caràcter transitori, de manera que una vegada transcorregut aquest període de consolidació la cooperativa queda afecta als límits de contractació que determina la Llei de Cooperatives de les Illes Balears 1/2003.

En definitiva, aquesta nova Llei Micro Cooperatives de Treball Associat, cerca fer atractiva, fàcil i flexible la cooperativa de treball associat com a model a triar per part dels emprenedores i emprenedors

Agraïments   ARÇ COOPERATIVA

Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB   volem agrair el patrocini de ARÇ COOPERATIVA  i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista  Còdol

Related Posts

Llistat de temes