971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

La Llei de Microcooperatives , publicada al BOIB el passat 9 de febrer de 2019, ja és vigent a la nostra comunitat

El passat dia 15 de gener  vos informàvem que La Llei de microcooperatives   s’havia aprovat per unanimitat de tots els grups parlamentaris. Avui, us podem informar que des del passat dia 9 de febrer,  data  de publicació al BOIB , aquesta  normativa ja és vigent a la nostra comunitat autònoma.

Des de la UCTAIB confiam molt en que gràcies a aquesta nova normativa el teixit cooperatiu cada dia sigui més fort al nostre territori

Contingut de la llei

Segons l’exposició de motius del Projecte de llei, aquest text cerca “simplificar la creació de les petites cooperatives adaptant-se a la realitat actual i possibilitant que nombrosos grups d’emprenedors i emprenedores tenguin l’oportunitat d’iniciar la seva activitat a través del model d’empresa d’economia social”.

La llei consta de 13 articles, tres disposicions addicionals i una disposició final. Una de les principals novetats és la reducció del nombre de persones sòcies necessàries per formar una microcooperativa que la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, establia en tres. Així, l’article 3 afirma que les microcooperatives de treball associat han d’estar integrades per un mínim de dues persones sòcies treballadores i un màxim de deu incorporades de forma indefinida, a jornada completa o jornada parcials. El límit és el mateix per a les microcooperatives d’explotació comunitària, en les condicions establertes en l’article 125 de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears.

 

Vos adjuntam el text que s’ha publicat al BOIB

LLEI 4.2019 DE 31 DE GENER DE MICROCOOPERATIVES

 

Related Posts

Llistat de temes