971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

La UCTAIB i ADECOOP donen suport al Dia internacional de la Dona 2020

La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB) i l’Associació de Dones Empresàries Cooperativistes (ADECOOP) reivindiquen el cooperativisme com un model empresarial exemplar en l’equitat de gènere.

Vos animam a seguir l’etiqueta  

#8MDONACOOP

 La UCTAIB i ADECOOP fan una crida, a la societat, amb motiu del 8 de març, a sumar-se als

missatges de l’ONU, i pensar en igualtat per a construir el futur amb intel·ligència i abordar els

canvis necessaris per a construir una societat més igualitària i justa. En aquest sentit, volem

destacar el paper del cooperativisme, com a model empresarial exemplar en la posada en

marxa de mesures dirigides a l’equitat de gènere.

Missatge del Dia Internacional de la Dona 2020

Les cooperatives poden ser l’eina per a reduir les injustícies socioeconòmiques a les quals s’enfronten les dones!

La igualtat de gènere i l’apoderament de les dones són desafiaments tant dins de les cooperatives com als països en els quals operen. Múltiples barreres imposen limitacions a les dones, obstaculitzant el seu accés a oportunitats, sovint traduint-se en restriccions legals que institucionalitzen la marginació de les dones. Eliminar les barreres que frustren la igualtat de gènere és un objectiu fonamental per a l’acció cooperativa i una prioritat clau per a l’Aliança Cooperativa Internacional i les seves organitzacions membres, que tenen com a objectiu fer realitat les mesures de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb perspectiva de gènere.

El Dia Internacional de la Dona representa una oportunitat ineludible per a mobilitzar accions mundials per aconseguir la igualtat de gènere per a totes les dones i nines. En el 2020, el lema “Sóc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones” marca el 25è aniversari de la Declaració i Plataforma d’Acció de Pequín que reconeixia els múltiples beneficis de les cooperatives. Ara, és hora que les Nacions Unides i la cooperació internacional per al desenvolupament augmentin i prioritzin l’ajuda dirigida als actors clau del desenvolupament que enforteixen l’apoderament econòmic, social i polític de les dones.

Les solucions cooperatives van més enllà del negoci de les economies de mercat i poden ajudar a aconseguir no deixar ningú al darrere de l’agenda contribuint a “Una dècada d’acció i lliurament”.

Com a conseqüència de l’actuació dels actors econòmics i les normes de gènere, les dones continuen guanyant menys, són més propenses a participar en el treball no remunerat i a ser excloses del treball decent. No obstant això, volem recordar que, quan les dones estableixen o s’uneixen a les cooperatives, realitzen activitats laborals innovadores, obtenint majors ingressos i augmentant el seu acompliment empresarial i competitivitat. Unir-se a les cooperatives augmenta la seva presa de decisions en la llar i millora la seva participació i apoderament en els assumptes comunitaris, atès que les cooperatives, com a empreses focalitzades en les persones se centren en l’ocupació inclusiva que permet a un ampli nombre de dones que sofreixen desigualtats multifacéticas, desenvolupar-se en tots els seus àmbits.

Alguns exemples mostren com això es pot aconseguir:

A Espanya, per exemple, les dones representen el 54% dels llocs directius i de comandament en cooperatives de treball.

A Itàlia, el percentatge de dones ocupades a les cooperatives, en comparació amb el total, és del 59%, la qual cosa significa 1 milió i 350 mil dones, amb una bona retenció de l’ocupació fins i tot en temps de crisi. A més, les dones representen el 50% dels membres i el 24,8% dels consells rectors.

En la recerca d’estratègies per a promoure la participació de les dones en els espais de presa de decisions del sector cooperatiu, la violència de gènere es va identificar com a barrera invisible que impedeix la seva participació a l’Argentina. En el 2019, la Confederació Argentina de Cooperatives (Cooperar) va prendre la decisió d’implementar un Protocol de Prevenció de la Violència de Gènere, que cada entitat pot prendre com a exemple i adaptar-ho a les seves característiques.

A Nepal, el 40% dels consells rectors de les cooperatives són dones i el 51% de les persones membres de les cooperatives són dones (dels 6,5 milions de membres al país).

A Filipines, les cooperatives participen en la implementació dels ODS en diverses àrees amb l’assistència del govern, específicament, la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones. El Pla de Filipines per al Desenvolupament amb Enfocament de Gènere (1995-2025) va ordenar la implementació del gènere i el desenvolupament en el sector públic i privat, d’acord amb la provisió de drets humans garantits per la Constitució. L’Autoritat de Desenvolupament Cooperatiu obliga a totes les cooperatives registrades a incorporar el gènere i el desenvolupament.

En temps de conflicte i reconstrucció postconflicte, s’observa que una de les primeres formes d’empresa que s’estableix, és la cooperativa. Les dones són les primeres a unir-se, restaurant un teixit basat en la confiança i esperança mútues, abordant necessitats personals i comunitàries, com la llibertat enfront de la violència i els conflictes armats.

Les cooperatives estan compromeses a lluitar contra qualsevol forma d’assetjament i violència contra les dones i els seus beneficis en la construcció de la pau i la resiliència han estat reconeguts per institucions clau en múltiples nivells, inclosa la Recomanació de la OIT sobre l’Organització de l’Ocupació (transició de la guerra a la pau).

Tenint en compte que l’equitat de gènere es veu cada vegada més com un pilar per al desenvolupament econòmic sostenible i l’ampli benestar social, és necessari reforçar els models econòmics centrats en les persones, que promouen els drets humans de les dones i les nines a tots els nivells, fent realitat l’ODS número 5 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Les cooperatives poden ser l’eina per a reduir les injustícies socioeconòmiques a les quals s’enfronten les dones!

Comitè Executiu del Comitè d’Igualtat de Gènere de ICA

María Eugenia Pérez Zea, Presidenta

Xiomara Núñez de Gespes, Vicepresidenta i presidenta del comitè regional del CEG per a les Amèriques

Marjaana Saariskoski, Vicepresidenta

Nandini Azad, Presidenta del Comitè de Dones de ACI Àsia i el Pacífic

Esther N. Gicheru, Presidenta del Comitè de Recerca i Dones de ACI Àfrica

Arti Bisaria

Vanya Boyuklieva

Stefania Marcone

Malena Riudavets

Missatge 8 de març 2020

Related Posts

Llistat de temes