971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

L’atenció a la diversitat. La realitat de les nostres aules . CC Sant Felip Neri. Cooperativa Gorg Blau

Dins Educació tenim una realitat irrefutable i és que no vivim a un món homogeni, i com a conseqüència les escoles actuals convivim amb un alumnat cada vegada més divers amb mes diferències ja siguin socials, econòmiques, religioses,  polítiques, personals, etc… Dins l’àmbit educatiu d’inclusió neix com una aposta decidida per la valoració positiva de la diversitat en la nostra societat. Per tant hem de construir escoles que tinguin present aquest propòsit.

L’atenció a la diversitat i d’igualtat d’oportunitats reals és actualment un repte per totes les institucions educatives, degut a la realitat que vivim. Els docents que exerceixen ja sigui a qualsevol nivell d’ensenyança, es troben una gran diversitat dins les aules i és tot un repte poder arribar a tot aquest alumnat. 

                          

Per afrontar aquesta realitat tot el centre es veu immers en la col·laboració del projecte d’atenció a la diversitat per poder arribar a tots aquests alumnes que tenen un difícil accés al currículum.

Com a conseqüència d’aquesta realitat, al CC Sant Felip Neri,Cooperativa Gorg Blau, ens trobem amb un projecte consolidat d’atenció a la diversitat i amb un equip docent i de suport que treballa cada dia amb més de 120 alumnes amb alguns tipus de NESE i dificultats que presenten molts dels nostres alumnes.

Un altre fet important és que som un centre amb una itinerància important d’alumnat i una constant matrícula d’alumnat d’incorporació tardana durant tot el curs. Parlem moltes vegades d’alumnes que no tenen adquirida la llengua catalana o castellana i els costa molt agafar el nivell de l’aula. Cada any comencen nins de diversos llocs d’Europa, i del mon. Per tant l’adquisició de les competències bàsiques de l ‘àmbit lingüístic és una part molt important del nostre projecte degut al gran nombre d’alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu.

 

Amb aquest alumnes nouvinguts al sistema educatiu apliquem el pla d’acollida ja sigui de manera individual o amb petits grups flexibles de parla similar. Aquest pla d’acollida es veu afectat de manera directa per la continua rebuda d’alumnes d’incorporació tardana durant tot el curs, de manera que contínuament s’ha de reajustar.

Una dada important és que més del 30% dels alumnes de necessitats específiques de suport educatiu.  Un 25 % dels alumnes provenen de l’estranger. Un 7% d’alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu. A més de tenir alumnes amb existència de qualque situació excepcional,.

 

Aquestes dades reflecteixen la gran diversitat que afrontem dia a dia a les nostres aules. Davant aquesta situació la resposta es proporcionar adaptacions a la diversitat  de capacitats, interessos, i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

El centre per tal d’afrontar aquesta situació i poder arribar a donar resposta a aquest alumnat dona una importància vital a l’equip de suport format per un departament d’orientació amb dues orientadores, 3 PT, 1/2 AL,  1/2 ATE i els mestres d’atenció a la diversitat.

Aquest equip de suport es troba en constant col·laboració amb la resta de comunitat educativa com tutors i altres especialistes per tal d’obtenir la màxima informació possible sobre les evolucions dels alumnes.

La via d’intercanvi d’informació més utilitzada són les constants reunions amb els diferents tutors, i les reunions setmanals de tot l’equip de suport on es posa al dia i comenten les novetats de la setmana.

El centre ha destinat dos aules per els professionals de pedagogia terapèutica, un espai reservat exclusivament per aquells moments que es preferible sortir del seu espai habitual (la classe ordinària) i es necessita un ambient de feina més càlid, més íntim. Aquest  espai compta amb diversos materials d’estimulació, en moltes ocasions confeccionats pels propis mestres per tant ajustats al màxim a les necessitats específiques d’aprenentatge dels alumnes amb els que es fa feina.

També contem amb un aula destinada als professionals d’audició i llenguatge, on es treballa amb els alumnes que presenten dificultats o trastorns del llenguatge. Dotada de materials d’aquest àmbit per tal de donar resposta al nostre alumnat.

Per tal de tenir consciencia de com s’aplica el projecte d’atenció a la diversitat i de com s’ajusta a la nostra realitat, al finalitzar el curs es realitza una avaluació del programa. . El resultat d’aquest avaluació la recollirà l’equip de suport per confeccionar el proper projecte.

 

Creim ben convençuts amb un projecte que dóna realitat i eficàcia a una educació justa, equitativa i adaptada la diversitat cultural, personal i social de la nostra societat actual.

“No es tracta de tenir dret a ser iguals. Sino de tenir igual dret a ser diferents”

 

Alberto Baron

PT Educació infantil i educació primària del CC Sant Felip Neri

 

 

 

Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB   volem agrair el patrocini de ARÇ COOPERATIVA  i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista  Còdol

Related Posts

Llistat de temes