971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

L’escola com a eina per a la promoció de l’activitat agrària i posar en valor el seu paper fonamental dins la societat

Santa Maria, 1 de desembre 2021.- La pandèmia de la COVID i els impactes econòmics i socials que ha implicat han fet que el model econòmic de les nostres illes, basat exclusivament en l’activitat turística, es posés en qüestió. Així ha permès mostrar la necessitat que com a societat ens fitxem uns objectius de desenvolupament sostenibles i on els aspectes mediambientals cobren una importància fonamental.

El pes econòmic de l’activitat agrària a les illes Balears sobre el total de l’economia de les nostres illes destaca per la seva poca rellevància, però la pèrdua d’aquesta té i tindrà conseqüències molt perjudicials per a la nostra societat.

A les Illes Balears hem de recordar que el 43% de la seva superfície total és superfície agrària i la tasca del seu manteniment es desenvolupa per part del sector agrari, agricultors, ramaders i cooperatives. Amb aquest sentit volem destacar que si no tenim activitat agrària el manteniment del Medi Ambient es veurà compromès, com també la cultura, la gastronomia i les tradicions que tan lligades estan a la nostra activitat.

Oli i olives de Mallorca, Eivissa i Formentera, ametlla mallorquina i eivissenca, formatge de Maó i la llet, taronges de Sóller, patates i cebes de Sa Pobla, tomàtiga de ramellet, porcelles i xot mallorquí, vedella menorquina, els productes ecològics, el vi, porc negre i tot un recull de races autòctones i varietats locals són molts més que productes repartits per les quatre illes Balears. Amb tots aquests ingredients s’elaboren plats que tenen tradició a les illes. Són ingredients que evoquen als nostres orígens. Es pot llegir la història de les illes a través de la seva agricultura i ramaderia i els productes que generen.

Amb aquest sentit el manteniment de l’activitat agrària va totalment lligada a la sostenibilitat econòmica d’aquesta, ja que sense sostenibilitat econòmica no tindrem sostenibilitat social i mediambiental.

L’activitat agrària ha d’afrontar canvis que li permetin que les persones que hi treballen aconsegueixen unes rendes dignes i que els valors dels seus productes siguin veritablement retribuïts pel mercat. Però també com a societat, i l’escola és fonamental en aquest sentit, hem d’adoptar canvis en la manera de consumir que permetin reduir la petjada de carboni, i fer un consum de productes agraris de proximitat, amb una qualitat demostrada i amb unes propietats més saludables amb totes les seves vitamines i els seus nutrients. 

L’any 2021 el model cooperatiu continua sent una eina eficaç per poder abordar els canvis. A Balears hi ha 33 cooperatives agroalimentàries amb una gran tradició. Entre les més longeves es troba la Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller amb 122 anys; la Cooperativa Sant Joan amb 104 anys o la cooperativa Sant Antoni d’Eivissa amb 70 anys. El model continua vigent gràcies al fet que s’ha anat actualitzant a través de la innovació en tots els nivells: productiu, organitzatiu, desenvolupament, transformació, comercialització, entre altres. Les cooperatives han anat millorant els seus processos per oferir productes frescos de proximitat i gran qualitat.

Un altre aspecte important on també l’escola té un paper fonamental és l’orientació dels joves cap a itineraris formatius lligats a l’activitat agroalimentària i contribuir a la professionalització del sector. El sector agrari és un dels sectors pioners amb la introducció de noves tecnologies i digitalització i la transmissió als joves d’aquesta realitat, juntament amb fugir d’estereotips lligats al pagès, fan que aquests darrers anys joves no provinent del sector s’incorporin a l’activitat.   

Des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears fem una aposta per la innovació, i amb aquest sentit participem  amb el projecte europeu PLOUTOS. És un projecte Horizonte 2020 que es basa en l’obtenció de dades per a aconseguir una millora en la qualitat dels productes agroalimentaris incrementant la sostenibilitat de les explotacions agrícoles, permetent reduir la utilització de fertilitzants, fitosanitaris i optimitzar la utilització de l’aigua de reg. A més, és un projecte que vol ser un referent per a la resta de cooperatives i explotacions agrícoles de la mà de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears i que permetrà mostrar de primera mà la implementació d’aquestes tecnologies i els seus beneficis.

Es tracta d’un aspecte d’interès tant per a les escoles com per als centres de recerca, ja que aquests avanços permetran la creació de nous llocs de treball. Ens posem a disposició de la comunitat educativa per fer transmissió de coneixements a la vegada que proposar sortides didàctiques relacionades amb el sector. 

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears secunda tota iniciativa que pugui servir per a promocionar el sector agrari i el consum de productes de les cooperatives de Balears, d’aquesta manera col·labores amb el relleu generacional d’aquesta activitat i en el manteniment de l’incomparable paisatge que ens envolta. 

Compra a les cooperatives de les Illes Balears!!! 

Més informació en la nostra web: www.agroalimentaries.es

Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista Còdol.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es LOGO-ARC-COOPERATIVA-4.png

Related Posts

Llistat de temes