971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Manifest conjunt de ADECOOP i UCTAIB , per l’eliminació de la violència contra les dones

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE MANIFEST CONJUNT D’ADECOOP I UCTAIB

En un dia destinat a la reflexió i a la lluita hem de fer recompte de les dones assassinades, de la violència diària que es manifesta en tots els àmbits i de les actituds masclistes d’una societat decadent, i és per això que: Manifestam la nostra repulsa contra aquests fets i el nostre record i suport per a les dones maltractades.

Recolzam les mesures que s’adopten per a l’eradicació de la violència de gènere, recordant que les cooperatives estan basades en els valors d’autoajuda, l’autoresponsabiitat, la igualat, l’equitat i la solidaritat. La lluita contra la violència de gèneres és, en definitiva, la lluita per la igualtat entre homes i dones. La igualtat d’oportunitats dona-home és un valor fonamental del cooperativisme, com queda reflectit en el segon principi cooperatiu: gestió democràtica per part dels socis.

Els homes són part del problema que pateixen les dones, però en són també la solució. Per aquest motiu, una altra educació és necessària, s’han d’aplicar uns altres models, dotar dels recursos suficients per part de les administracions i, apel·lant als nostres principis cooperatius, grans dosis de sensibilitat, solidaritat i respecte.

Assumim el nostre compromís personal i col·lectiu contra qualsevol tipus de violència vers les dones, denunciant les agressions, recolzant les víctimes i transmetent els nostres valors cooperatius a les generacions futures mitjançant una educació fonamentada en la igualtat, el respecte, la solidaritat i el compromís social.

Defensam una societat justa i igualitària, sense violència, en la que tots participem per poder prendre conjuntament les decisions que ens afecten. “Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures”. Rosa Luxemburgo

Palma, 25 de novembre de 2016

Related Posts

Llistat de temes