971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Nota de premsa d’ILLES PER UN PACTE. 24 de setembre de 2018

NOTA DE PREMSA
Després de la celebració del plenari d’Illes per un Pacte, que va tenir lloc a Palma el passat dissabte dia 22, volem expressar la nostra preocupació per diversos aspectes d’actualitat que analitzàrem a l’esmentat plenari i que a continuació desenvolupam:

– Comissió Parlamentària del Pacte Educatiu:

la fórmula triada pel desenvolupament d’aquesta comissió ha estat, com hem expressat des del primer moment, totalment inadequada. Hem assistit sorpresos a tot un seguit de compareixences que no perseguien un objectiu clar, entre les quals estaven les dels propis membres d’IxP (quan el que tenien damunt la taula era el propi document redactat per nosaltres). Pensam que aquesta comissió hauria d’haver servit per extreure un document de consens entre totes les forces polítiques, i que les compareixences sol·licitades s’haguessin limitat a aquelles necessàries per resoldre dubtes o per solucionar desacords amb la presència d’experts. No ha existit un debat entre els partits polítics al voltant de l’articulat del document de pacte i no hi ha hagut una recerca d’un consens, ara més necessari que mai. A sobre, aquest mètode ha implicat una excessiva durada de la comissió, fet que dificultarà el seu pas al Parlament amb l’objectiu de l’aprovació de la tan necessària Llei Educativa Balear, consensuada, que permeti la seua estabilitat al llarg del temps, element indispensable per a una millora educativa a les nostres illes. Així mateix, el retard en la publicació de les conclusions (a hores d’ara encara no s’han emès) d’aquesta comissió només fa que agreujar tots els problemes mencionats fins aquest punt. La demora que s’acumula implicarà que, amb gairebé total seguretat, s’acabi la legislatura sense cap avanç quant a pacte polític, tot i que tenien gran part de la feina feta gràcies al treball de la comunitat educativa majoritàriament representada en la nostra plataforma. Pensam que les entitats educatives, organitzades i empoderades, han anat molt per davant de la classe política, que segueix allunyada de l’objectiu de la millora de la societat que diuen representar. Els nostres representants no han fet els deures. Van tard en tots els terminis,
amb les eines equivocades i sense cap intenció d’aconseguir el que hauria de ser el seu vertader objectiu: un acord educatiu.
– Reunió amb la Presidenta del Govern Francina Armengol:

el passat dia 4 de juny, demanàrem oficialment una reunió amb la Presidenta del Govern. Malauradament, no hem estat convocats per aquesta reunió, ni tan sols hem rebut contestació a aquesta demanda gairebé 4 mesos després. Això contrasta amb les paraules de la Presidenta que, fa una setmana i en seu parlamentària, va afirmar durant el debat sobre l’estat de les Illes, que “mai estaríem prou agraïts per la feina realitzada per IxP”. Aquesta afirmació no es correspon amb la tardança en la resposta de la demanda i la posterior realització de la reunió.
Mentrestant, les entitats integrants d’IxP continuarem en la nostra tasca de seguiment de totes les accions que es duguin a terme per part de la Conselleria per analitzar si s’estan duent a terme aquells aspectes més destacables i importants del Pacte Educatiu. A més, seguirem treballant per aconseguir que el nostre document de Pacte esdevingui una realitat. Estam convençuts que una major i millor comunicació seria molt profitosa i ajudaria a fer que el procés fos molt més dinàmic. Per acabar, volem recordar el que tantes vegades hem expressat: la comunitat educativa vol ser un dels agents de canvi en aquest procés, i no quedar-nos en la simple condició d’espectadors.
Mallorca, Menorca i Eivissa, 24 de setembre de 2018
IxP

Related Posts

Llistat de temes