971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Nou portal de servei d’assegurances per a escoles

A partir d’aquest curs 2020-21, posem a disposició de totes les escoles cooperatives federades un nou portal de gestió i contractació d’assegurances. Amb aquesta nova eina, les escoles podreu consultar, contractar i gestionar les vostres assegurances de manera ràpida i senzilla.

Els productes que trobareu al portal estan dissenyats per respondre a les necessitats i obligacions asseguradores de les escoles cooperatives. Les assegurances són gestionades per Arç Cooperativa sota criteris ètics i solidaris.

Arç Cooperativa, amb qui mantenim un acord des del 2017, és una corredoria d’assegurances acreditada amb el segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). Aquest és un distintiu que valora el grau de transparència i bones pràctiques del món assegurador.

Quines assegurances podeu trobar?

A través d’aquest nou portal d’assegurances, podeu trobar informació i atendre les vostres responsabilitats asseguradores de manera àgil i ràpida. Això suposa un important estalvi de temps i recursos. 

Trobareu assegurances de Responsabilitat Civil general i de Juntes Directives, de danys materials, d’accidents personals d’alumnes i persones treballadores, de continuïtat d’estudis, d’assistència en viatge i de ciberseguretat.

Com funciona el portal?

Per poder utilitzar el portal, primer cal registrar-se. El registre és un procés fàcil, de menys d’un minut de durada, necessari per tenir cura de la privacitat i la seguretat de les vostres dades personals. Un cop registrades, només us caldrà accedir al portal i iniciar la sessió. 

Quan estigueu connectades, veureu com, depenent de cada tipus de pòlissa, el portal ofereix la possibilitat de demanar un pressupost o calcular el preu i contractar des del vostre ordinador o dispositiu mòbil. 

Aquesta és una de les novetats més importants d’aquesta eina: la possibilitat, en algunes pòlisses, de calcular, de manera automàtica, el preu i contractar l’assegurança en línia a través del sistema de domiciliació bancària. D’aquesta manera, s’agilitza notablement el procés de contractació d’assegurances com l’assistència en viatge o l’assegurança d’accidents personals d’alumnes, entre d’altres.

L’assegurança ètica i solidària

Les assegurances que trobareu en aquest portal són gestionades per Arç Cooperativa, una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovablesArç Cooperativa aposta per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

L’assegurança gestionada amb criteris ètics i solidaris reporta uns beneficis socials que cal fer aflorar i introdueix en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica i del mutualisme.

Arç Cooperativa té com a objectiu seguir ampliant els serveis i recursos de valor afegit que ofereix als col·lectius i entitats de l’economia social i solidària i el sector cooperatiu. Per aquest motiu, al llarg del 2021, les escoles que siguin clientes d’Arç Cooperativa podran gaudir d’un nou servei en línia de consulta i gestió de les seves pòlisses.


Related Posts

Llistat de temes