971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

TRANSFORMACIÓ DE COOPERATIVA EN MICROCOOPERATIVA

  • Les cooperatives i les societats mercantils es poden constituir en microcooperatives sempre que compleixen els requisits establerts a la llei i adaptin els seus estatuts socials.
  • L’adapatació o transformació requereix escriptura pública i inscripció en el Registre de Cooperatives.
  • Ha de sol·licitar al Registre de cooperatives de les Illes Balears la modificació de la seva denominació per societat microcooperativa.