971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Xin-Xirineu en la seva millor versió: cooperativa

Xin-Xirineu, com a centre educatiu ubicat a Santa Margalida, va néixer al 2014 de la mà de dues germanes implicades en el món educatiu i sobretot en l’etapa 0-3 anys: na Joana Maria Monjo formada en psicologia i na Margalida Monjo formada en filosofia i educació infantil. Des del seu naixement ha anat creixent i evolucionant, el que ha dut a passar per diferents etapes. Fa uns anys, un canvi va fer que quedés sols en mans de na Joana Maria. Al llarg d’aquesta evolució diferents professionals han conegut i format part de la família Xin-Xirineu i ens adonàvem que la forma de funcionar era la d’un equip en el que totes participàvem en la presa de decisions, partint des d’una transparència, una implicació personal i una corresponsabilitat. Per això, en plena crisi de pandèmia decidírem associar-nos i formar equip: a més de na Joana Maria, tenim na Maria Magdalena Rosselló i n’Antònia Maria Perelló, formades en el món educatiu. Per nosaltres, l’important són les persones i el treball que podem aportar cada una i per això, inciam una etapa en la qual qualsevol treballadora tendrà la possibilitat de decidir si integrar-se com a sòcia sense una gran despesa i formar així un bon equip amb major estabilitat. El que tenim clar és que juntes som molt millors: unint esforços podem oferir serveis de major qualitat, podem perfeccionar la nostra tasca dins el món de l’educació i a més donar major visibilitat a l’etapa 0-3 i reivindicar-ne la seva importància.

Per tant, en plena crisi pandèmica ens hem transformat en el que més ens hem sentit representades: en microcooperativa. Les circumstàncies han volgut que aquest canvi no vengués sol, sinó que alhora hem agafat la gestió d’un altre centre, una escoleta de Can Picafort. Així, actualment gestionam dos centres: Xin-Xirineu Santa Margalida i Xin-Xirineu Can Picafort.

Els centres Xin-Xirineu ofereixen serveis educatius que alhora faciliten la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Un d’aquests és el Servei Educatiu per a infants de 0 a 3 anys. A més d’assegurar el benestar dels infants i la satisfacció de les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre, es pretén donar una estimulació del seu desenvolupament basada en el respecte de la individualitat i el ritme propi, i la concepció de globalitat del desenvolupament. Xin-Xirineu es caracteritza per la flexibilitat i tothom hi és benvingut, sense cap discriminació ja sigui social, cultural, econòmica i/o ideològica.

Xin-Xirineu Santa Margalida és un centre educatiu petit i familiar en procés d’adaptació per tal de formar part dels centres autoritzats per la Conselleria. Xin-Xirineu Can Picafort és més gran i amb una major oferta de places i ja té l’autorització per part de la Conselleria. A més, estam en tràmits per formar part de la Xarxa educativa complementària a la Xarxa d’escoletes públiques. Això suposa un compromís amb la Conselleria que garanteix una major qualitat del servei, i accés per part de les famílies a serveis públics, alhora que a convocatòries d’ajuts.

El nostre projecte educatiu té com objectiu principal afavorir el desenvolupament integral dels infants en els seus primers anys de vida, dirigint-se a aspectes biològics, motrius, cognitius, afectius i socials. Per tot això, és de gran importància la llibertat i el respecte en quant al moviment, a la iniciativa pròpia de l’infant i al seu ritme. A més, també es pretén estimular la creativitat i la imaginació de l’infant com a font de grans aprenentatges.

En tot això, els adults es presenten com a figures co-participants, guies, acompanyants i observadors. S’han d’encarregar de crear climes i relacions afectives, a més de disposar espais de per sí estimuladors i provocadors de curiositats.

De tota manera, tenim clar que tot això es pot dur endavant exitosament si hi ha una estreta relació amb la família, convidant-los a participar i col·laborar, i tenir com a resultat una experiència més rica i coherent.

A més d’aquest servei, a Xin-Xirineu oferim també servei d’extraescolars, tallers infantils i familiars, xerrades, servei de psicologia i logopèdia, entre d’altres. Alguns d’aquests, actualment estan aturats per la pandèmia, però no perdem la il·lusió per poder-los reprendre tan aviat com sigui possible, adaptant-nos a les circumstàncies del moment.

En resum, Xin-Xirineu va néixer amb nom de cançó de falda i amb aquest mateix nom s’ha convertit al setembre de 2020 en cooperativa. El nostre punt de partida és que “les dificultats es poden convertir en oportunitats”. A partir d’aquí, tenim clar que hem començat una gran etapa en que volem donar el millor de nosaltres en el món de l’educació i, principalment en l’etapa 0-3, lluitant en equip perquè aconsegueixi ocupar el lloc que li correspon en la nostra societat i en el nostre sistema educatiu.

Antònia Maria Perelló, Maria Magdalena Rosselló i Joana Maria Monjo.

Sòcies treballadores de Xin Xirineu, S. Microcoop.

Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista Còdol.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es LOGO-ARC-COOPERATIVA-4.png

Related Posts

Llistat de temes