971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

2020, L’any de les Microcooperatives

Aquest 2020 tan especial i diferent, les Microcooperatives de Treball Associat s’han convertit en les protagonistes de l’autoocupació i la creació de llocs de treball mitjançant el model cooperatiu.

D’ençà que es va publicar la Llei de Microcooperatives de les Illes Balears el 9 de febrer de 2019 s’han creat 19 microcooperatives i actualment n’hi ha cinc en procés de constitució, el que suposa un exemple de la viabilitat i la bona salut del sector cooperatiu.

No es tractava de regular una nova classe de cooperativa, sinó d’adaptar la legislació al moment actual, cercant simplificar la seva regulació i adequant-la a les cooperatives petites. A més de la simplificació normativaper facilitar la gestió i la posada en marxa, el canvi principal és el nombre de persones sòcies necessari que es redueix a dues, i fins un límit de deu. Així doncs, la microcooperativa és una cooperativa de treball associat o d’explotació agrària de la terra amb unes característiques especials pel nombre de socis, per la seva durada (7 anys), per la simplificació en els tràmits de constitució i per la possibilitat de contractar fins a cinc persones treballadores.

El cooperativisme viu un temps de canvis: els projectes són cada vegada més locals i adaptats a les circumstàncies socials de l’entorn i a les perspectives i inquietuds personals dels socis. A més, les conseqüències de la crisi provocada per la COVID-19 han provocat el tancament de petites empreses que han cercat una sortida en la seva transformació en microcooperativa, així com en la creació de noves microcooperatives formades per persones que s’han quedat sense feina o no han pogut accedir al mercat laboral.

Cal seguir adaptant-se per poder afrontar el futur amb garanties, per això la Unió de Cooperatives (UCTAIB) treballa per enfortir les microcooperatives i cooperatives a través de la seva representació, dels plans de formació i modernització, de l’assessorament i acompanyament en els tràmits, en la gestió de les subvencions del govern i impulsant una xarxa de cooperatives creant espais de col·laboració i sinergies entre elles mitjançant la marca SomCoop.

L’adaptació al moment actual i la unió del cooperativisme a les Illes Balears són els reptes que es marca la UCTAIB pels propers mesos. És necessari continuar impulsant la intercooperació entre cooperatives a tots els sectors que actualment és molt sòlida entre les cooperatives d’ensenyament i i aquesta cooperació és molt enriquidora, però s’ha d’enfortir la cooperació entre cooperatives de diferents sectors perquè encaraho sigui més.

Una cooperativa, com que té projecció social, és més notícia que altres tipus d’empresa i és per això que també hem d’aprofitar l’embranzida de les microcooperatives, donar-les a conèixer, parlar-ne amb els amics, explicar que són una eina col·lectiva que dona resposta a les necessitats individuals i una eina de transformació social.

La majoria de microcooperatives constituïdes s’han creat amb l’assessorament de la UCTAIB, que les ha acompanyades en tot el procés, des de la revisió de viabilitat del projecte, sol·licitud del nom, redacció d’estatuts i escriptures, fins a la inscripció en el Registre de Cooperatives. De la mateixa manera, les hem informat i orientat en les sol·licituds de les subvencions del govern per a la incorporació de nous socis i la creació de microcooperatives.

La creació de cooperatives, que tenia una tendència decreixent en els darrers anys, ha sofert un important increment gràcies a la nova llei de microcooperatives i a les actuals circumstàncies de la crisi: de les tres cooperatives de treball que es crearen l’any 2018 hem passat a les 19 microcooperatives de treball entre el segon semestre del 2019 i el primer semestre del 2020. A més, s’han creat una cooperativa del Mar a Menorca i una cooperativa de consum i dues d’habitatge a Mallorca, totes elles amb el suport i assessorament de la UCTAIB.

Les microcooperatives que s’han creat pertanyen a distints sectors, el que ratifica que qualsevol activitat econòmica pot ser cooperativitzada. Com exemple, aquestes són algunes de les microcooperatives creades durant aquest any:

InnoBoreal és una microcooperativa ubicada a Manacor centrada en pal·liar el canvi climàtic aportant solucions d’energies renovables: desenvolupament, comercialització i instal·lació d’una nova generació de sistemes renovables i serveis associats a l’eficiència i a la gestió energètica.

Guindalia és una microcooperativa familiar de Palma que compta amb tres línies de negoci: tenda per a la venda d’ingredients i utensilis de rebosteria, un obrador d’elaboració pròpia de productes de rebosteria creativa i un estudi especialitzat en el disseny de branding per a esdeveniments.

La microcooperativa Xin-Xirineu, de Santa Margalida, ofereix serveis adreçats a infants a partir dels 4 mesos, adolescents i les seves famílies. És un centre que ofereix serveis per facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. A més d’assegurar el benestar dels infants i la satisfacció de les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre, es pretén donar una estimulació del seu desenvolupament basada en el respecte de la individualitat i el ritme propi, i la concepció de globalitat del desenvolupament. També es pretén que els serveis oferits contribueixin a augmentar la qualitat del temps compartit en família. 

Suscultura  és una microcooperativa ubicada a Palma que ofereix serveis culturals, de gestió d’associacions, d’organització d’esdeveniments i d’activitats educatives i d’oci.

Altres exemples són:

Nublar: Importació mobles xinesos – Palma

Prime Cover: Manteniment nàutic – Marratxí

Derivats de productes del Cacau: Productes de xocolata fets amb cacau ecològic i de comerç just. 

3 Mundos: Restaurant – Pollença

Freshorganic: Venda productes bio– Calvià

Les microcooperatives són, en el moment actual, un patrimoni a cuidar per part de les administracions i per part de tots els professionals que donen suport a les empreses, de tot el sistema de suport a la creació i l’enfortiment empresarial, perquè són empreses que contribuiran al manteniment dels llocs de feina i a esmorteir les desigualtats de la societat, contribuiran a cohesionar la societat, perquè totes les organitzacions cooperatives són un element per a la transformació de la societat.

Endavant amb les micros!!!

.Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB   volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA  i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista  Còdol

Related Posts

Llistat de temes