971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Actualitza i/o elabora el RRI (Reglament de Règim Intern) de la cooperativa

DATES:La formació consisteix en quatre sessions amb el següent contingut:

1. Necessitat d’autoregulació, contingut normatiu i procés d’elaboració i legalització.6 juny

2. L’estructura social i empresarial i el règim econòmic. 20 de juny

3. El règim laboral i el règim disciplinari.3 de juliol

4. Integrar allò que fem i identificar el que ens queda per acordar. El RRI com un document viu.18 de juliol

L’horari de les sessions serà de 16h a 19h.

A més, es realitzarà una hora de tutoria amb cada empresa participant per a la integració final dels continguts treballats.

Les inscripcions les heu de fer a la UCTAIB per correu electrònic o per telèfon abans del 2 de juny.

La formació la realitzarà la microcooperativa Bauma, per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres o al correu de Bauma formacio@baumacoop.net

MODALITAT PRESENCIAL AL LOCAL DE LA UCTAIB

FORMACIÓ GRATUÏTA PER A LES COOPERATIVES ASSOCIADES

Les cooperatives estan constituïdes per persones que lliurement decideixen associar-se per dur a terme els seus objectius. Fruit d’aquesta associació sorgeixen un seguit de relacions que de manera natural estableixen normes i pautes de funcionament. En tant que projecte empresarial compartit, i pel seu bon desenvolupament, és rellevant que aquestes normes i pautes de funcionament siguin formalitzades, explicitades i conegudes per totes les persones sòcies. El tipus de norma i la forma de fer la regulació suposen definir una manera de ser i una manera de relacionar-nos que defineix les persones sòcies, la cooperativa i en definitiva el moviment cooperatiu. Així doncs, podem considerar-ho una aportació al desenvolupament de la cultura cooperativa.

L’eina que possibilita el desenvolupament d’aquesta regulació és el Reglament de Règim Intern, que estableix les pautes de funcionament i les condicions en l’àmbit del treball per a les persones sòcies treballadores. Mitjançant el RRI cada cooperativa, en coherència als principis cooperatius, tendirà a millorar les condicions establertes per la normativa general, que sota cap concepte podrà limitar, sempre mantenint la viabilitat del projecte empresarial cooperatiu.

La UCTAIB us ofereix una formació gratuïta per a dissenyar del Reglament de Règim Intern de la vostra cooperativa, l’eina per a fixar les normes i comportaments de les persones sòcies, així com les eines i metodologies existents per a fer-ho.

Related Posts

Llistat de temes