971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Avaluació inicial i estratègia cooperativa per a la consecució de l’Agenda 2030

DATES: Entre l’1 de juny de 2023 i l’31 d’agost de 2023 (cada entitat participant pactarà les sessions amb les formadores)

MODALITAT ON LINE.

FORMACIÓ GRATUÏTA PER A LES COOPERATIVES ASSOCIADES

Com sabeu, UCTAIB aposta per oferir als seus associats els mitjans necessaris per a què les seves activitats empresarials siguin cada cop més sostenibles. Dins d’aquesta línia de promoure activitats per divulgar els valors de la Responsabilitat Social i l’Agenda 2030, UCTAIB vol donar una passa més oferint instruments i eines als seus associats per tal d’alleugerir aquesta transformació cap al desenvolupament sostenible posant a disposició l’oportunitat d’impulsar les seves activitats empresarials a través d’una avaluació i una posterior estratègia enfocada a convertir-la en una empresa proactiva que generarà un impacte positiu en la societat i el territori.

I com es farà?

Hi ha disponibilitat per fer aquest servei a 7 cooperatives o microcooperatives i, gràcies a la subvenció, el servei serà gratuït per l’entitat que hi vulgui participar.

L’avaluació i diagnosi constarà de:

  • Una entrevista de llarg format (dues hores aproximadament) a les persones representants de cada cooperativa, microcooperativa i/o empresa d’economia social on s’analitzarà les accions i/o activitats que les entitats ja estan desenvolupant en quant a protecció del territori, promoció de la cohesió social i contribució al desenvolupament econòmic tant de la seva activitat com del funcionament intern de l’entitat.
  • Un formulari que les persones representants de cada cooperativa hauran d’emplenar per tal de definir quins són els objectius que es volen aconseguir.
  • Avaluació de la informació obtinguda i quantificació de l’aportació de cada entitat als 17 ODS en el moment present.

En el cas de l’estratègia de sostenibilitat, aquesta constarà d’un anàlisi de les fortaleses i debilitats de les entitats, així com d’una revisió d’objectius inicials i definició de prioritats. Finalment, es portarà a terme el disseny d’una fulla de ruta amb accions concretes per potenciar i comunicar les fortaleses així com per reforçar aquelles debilitats identificades sempre amb l’Agenda 2030 i la millora contínua com a horitzó.

Totes aquelles entitats que estiguin interessades, es poden posar en contacte amb la UCTAIB al més prest possible per poder coordinar les diferents parts de la iniciativa.

Related Posts

Llistat de temes