971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

ADECOOP reivindica el treball de les dones cooperativistes en el Dia Internacional de la Dona

8 de Març, Dia Internacional de la Dona

COMUNICAT CONJUNT D’UCTAIB I ADECOOP

“Les Dones en un món laboral en transformació: cap a un planeta 50-50 en 2030”

El proper 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, i, per aquest any Nacions Unides a través de l’agencia ONU Dones, ha establert com a tema central “Les dones en un món laboral en transformació: cap a un planeta 50-50 en 2030”.

La globalització, les innovacions digitals, el canvi climàtic, entre altres factors, continuen transformant el món en el qual treballem, plantejant tant reptes com a oportunitats per alliberar el potencial econòmic que atresoren les dones per crear un futur millor.

Des que en 1995 se celebrés en Beijing  (Xina) la IV Conferència Mundial sobre la Dona en la qual es van establir 12 línies d’acció per aconseguir la promoció i igualtat de les dones, entre les quals es trobaven les d’apoderament de les dones en les estructures econòmiques i de poder,  s’han produït avanços,  no amb la mateixa intensitat en tots els continents, ni en tots els països, i en molts cas amb més lentitud de la desitjada,  per això, ara, en 2017, ONU Dones estableix com a objectiu l’aconseguir el 50-50 al món laboral en el 2030.

“Volem construir un món del treball diferent per a les dones. A mesura que creixen, les nenes han de tenir la possibilitat d’accedir a una àmplia varietat de carreres, i les hi ha d’encoratjar a realitzar eleccions que les portin més enllà de les opcions tradicionals, a les àrees de servei i atenció, i els permetin aconseguir ocupacions en la indústria, l’art, la funció pública, l’agricultura moderna i la ciència.” (Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora executiva d’ONU Dones).

Nacions Unides  exhorta a tots els actors perquè el 8 de març facin el pas per la igualtat de gènere, per un planeta 50-50 en 2030, per garantir que el món laboral beneficiï a totes les dones.

“Per aconseguir economies sostenibles i sanejades, el mercat laboral ha d’apoderar a les dones i eliminar les desigualtats persistents que impedeixen a les dones col·locar-se en condicions d’igualtat amb els homes. Ja sigui la igualtat de salaris, el treball no remunerat de les dones, l’ocupació decent, l’eliminació de les barreres discriminatòries o la inversió en l’accés de les dones a les economies ecològica i digital…//…” Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora executiva d’ONU Dones).

En aquest objectiu, les cooperatives de tot el món tenim unes realitats per mostrar,  unes experiències per traslladar basades en els Principis i Valors cooperatius: ocupació estable i indefinit, governança democràtica, equitat de gènere, intercooperació, cohesió social, respecte i cura de l’ambient en el qual actuen, creació de riquesa en el local.

L’objectiu del  50-50  en l’àmbit laboral, en les cooperatives de treball, ja és pràcticament una realitat en el nostre entorn.  El 49% de les persones que formen les cooperatives de treball són dones, que ocupen el 39% dels llocs directius. Com assenyala la directora de COCETA, Paloma Arroyo,  “els diferents estudis realitzats han posat de manifest com en la cooperativa de treball s’avança en democràcia social a través de la democràcia econòmica,  així com en la participació en la gestió empresarial, en beneficis en les negociacions salarials, horaris, vacances, l’organització del treball, en última instància en el « diàleg social ».

Així, les dones cooperativistes se senten altament conciliades en els àmbits  personal, laboral i familiar, manifestant  com les cooperatives de treball són les empreses que millor possibiliten el seu apoderament, més  que en cap altra fórmula empresarial,  fins i tot de les de l’economia social.

Cooperatives de treball en les quals la promoció a llocs directius es produeix reconeixent els mèrits professionals més que el gènere de la persona, empreses en les quals la bretxa salarial és inexistent. Per això, com ha indicat Malena Riudavets, responsable d’Equitat de Gènere de COCETA i integrant del Comitè d’Equitat de Gènere de l’Aliança Cooperativa Internacional  “des de COCETA seguim treballant perquè els assoliments obtinguts en les cooperatives  romanguin i augmentin, ja que encara queden objectius per aconseguir, com la plena equiparació de retribucions, un millor repartiment de les tasques domèstiques i de la dedicació a familiars, de manera que  s’acabi amb la “doble” jornada de les  dones.  En les cooperatives s’està  treballant per la igualtat, i, la igualtat ha d’arribar a les llars,  els principis i valors que defensem i fem realitat en les cooperatives hem de traslladar-los a nova vivència diària”.

Les Cooperatives de Treball, compromeses en el canvi que ens ha de permetre reconèixer i donar valor a tots els treballs, el productiu i el reproductiu, animem a homes i dones a treballar per transformar el món laboral, incorporant les aportacions de les dones per assolir una societat autènticament democràtica, justa i equitativa i destaquem que les cooperatives són un bon lloc per fer el pas cap a la igualtat de gènere amb la fita d’aconseguir un planeta  50-50 en 2030.

 

8 març de 2017

Related Posts

Llistat de temes