971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Avui dia històric per a l’economia Social a les Illes Balears. Les nostres Illes nomenades Regió Europea d’Economia Social

Avui s’ha celebrat la Jornada d’economia social en el marc de la Unió Europea on s’ha donat a conèixer el nomenament de les Illes Balears com a regió europea de l’economia social.

La Sra. Ulla Engelmann, cap de la Unitat de Tecnologies Avançades, Clústers i Economia Social a la Comissió Europea ha estat la primera en intervenir explicant el projecte ESER  (European Social Economy Regions)2019, creat per la necessitat de donar a conèixer l’economia social en l’àmbit europeu i que es desenvolupe entorn a cinc àrees: l’accés als fons econòmics per part de les empreses d’economia social, l’accés als mercats, la millora de les estructures, la innovació social, la tecnologia en els negocis i la dimensió internacional.
Ha destacat les convocatòries per reduir l’atur entre els joves i fomentar l’autoocupació a les que, gràcies a ser part d’aquests projecte, hi podem accedir.
Actualment ja són més de 80 les Regions Europees d’Economia social (13 de l’estat Espanyol) que pertanyen a 20 estats membres.

Ha parlat especialment de les cooperatives referint-se a les Illes Balears com un punt necessari per promoure l’economia social i promoure actuacions entre les distintes regions europees.

Juan Antonio Pedreño, president de CEPES, de COCETA i de Social Economy Europe ha parlat de la necessitat de parlar cada dia de les empreses d’economia social perquè es coneguin els seus valors i principis basats en lluitar contra les desigualtats, la millora del benestar social i visibilitzar aquestes empreses com les empreses del futur.
Ha aportat dades importants per conèixer el potencial de l’economia social, a Europa hi ha tres milions d’empreses d’economia social on hi treballem 14 milions de persones amb valors i principis democràtics, socialment responsables i on la persona està és el pilar de l’empresa, per sobre dels resultats econòmics.
L’any 2015 el consell de Ministres de la UE ja va decidir, per unanimitat, que les empreses d’economia social són el model a seguir a Europa.

Ha parlat de la importància del suports dels polítics, ja que tenen les eines per poder desenvolupar  actuacions de foment  de l’economia social. Per això ha agraït que es creàs el projecte ESER 2019, ja que així es pot fer una política conjunta.

Malena Riudavets, presidenta de UCTAIB, ha agraït la presència de totes les persones que han intervengut i el suport de les institucions europees, nacionals i locals.
S’ha referit a al Pla Director d’Economia Social del Govern Balear com una eina  que, amb les 27 mesures que contempla, ordena i dota cada actuació.

També ha destacat l’aprovació de la nova Llei de Microcooperatives com un impuls a les cooperatives petites, felicitant-se per la creació de les primeres microcooperatives a les Illes Balears.

El Sr. Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria ha tancat l’acte parlant de la transcendència que les Illes Balears formin part del projecte ESER 2019, ja que Espanya i Balears no poden desenvolupar les seves polítiques econòmiques i socials sense comptar amb Europa.

Cal teixir una xarxa per vertebrar la societat, treballant el sentiment de pertinença i de treball conjunt. Gràcies a la col·laboració amb altres comunitats s’ha pogut dur a terme la LLei de Mciroocooperatives.

L’acte ha estat presentat i conduït per Jero Muñoz, presidenta de la cooperativa d’ensenyament Es Lledoner i membre del Consell Rector de la UCTAIB.

Related Posts

Llistat de temes