971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

COCETA sol·licita millores a la Llei Integral d’impuls a l’economia social

Espera que la Llei Integral d’Impuls de l’economia social millori respecte a l’Avantprojecte amb les demandes de les Cooperatives de Treball.

La Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat –COCETA-, davant la redacció actual de l’Avantprojecte de Llei Integral d’Impuls de l’Economia Social aprovat aquesta setmana en Consell de Ministres, i en relació amb les modificacions que concerneixen a la Llei 27/1999 de Cooperatives, reclama al Govern que es reculli, entre altres qüestions, una solució eficaç per als Plans d’Igualtat. Així mateix, sol·licita que es revisi la modificació de la Llei 5/2011 d’Economia Social, que al seu torn reforma el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, quant a la proposta donada per a la cotització al RETA de les persones sòcies treballadores de cooperatives, atès que tampoc soluciona la problemàtica actual.

Per a les més de 17.600 cooperatives de treball associat a les quals COCETA representa, el citat Avantprojecte requereix una ampliació i concreció important en aquelles qüestions que afecten aquest model d’empresa que abandera l’economia social i que genera per si sol gairebé el 5% del PIB nacional. “En el seu conjunt, és un text positiu per a l’economia social. No obstant això, en el que concerneix a les cooperatives de treball associat, l’Avantprojecte es queda curt i no recull moltes de les demandes del sector que posarien solució a importants problemes que les nostres empreses sofreixen en l’actualitat, com els que es venen produint amb els Plans d’Igualtat. Des de COCETA demanem que s’incorporin també les propostes realitzades en altres apartats de la llei perquè donen resposta a les dificultats detectades que estan impedint el nostre desenvolupament i el propi reconeixement que la nostra activitat és empresarial”, explica el president de COCETA, Luis Miguel Jurado.

D’altra banda, respecte a la solució proposada en la cotització al RETA per a les persones sòcies treballadores de cooperatives de treball associat basada en un augment del percentatge de les denominades despeses genèriques, Jurado assenyala que “no és solució com a tal perquè el problema es genera en incloure com a rendiments del treball altres conceptes que no són només les bestretes laborals”. En aquest sentit, COCETA sol·licita a l’Executiu que es revisi aquesta qüestió a través de la modificació de la Llei 5/2011, que reforma el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

En definitiva, Jurado insta el Govern d’Espanya, i més en concret als Ministeris de Treball i Economia Social, i al de Seguretat Social, “a millorar el text” perquè sigui “més útil i suposi una major innovació positiva per al sector”. “Som a temps”, ha incidit.

Luis Miguel Jurado, president de COCETA

Related Posts

Llistat de temes