971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Comunicat sobre la inquietud que ens genera l’acord a què han arribat les forces polítiques PP i Vox

La Unió de Cooperatives de Treball i la seva Sectorial d’Ensenyament volem expressar la inquietud que ens genera l’acord a què han arribat les forces polítiques PP i Vox, així com algunes de les seves manifestacions.

En les diferents comunicacions de com es pretén desenvolupar aquest acord, la Conselleria d’Educació i Universitat, malgrat la normativa vigent (la Llei de normalització lingüística, el Decret de mínims o la Llei balear d’educació), obre la porta que les famílies puguin triar la llengua d’aprenentatge dels seus fills i de les seves filles.

Per això, volem destacar que:

– Actualment no hi ha cap conflicte lingüístic a les nostres aules i el model que està implantat funciona sense fer cap mena de distinció entre l’alumnat.

– La llengua Catalana és la llengua pròpia de la nostra terra i de la nostra cultura. És l’element clau de cohesió social i, per tant, tot l’alumnat l’ha de conèixer. El nou pla farà que l’alumnat que només triï la llengua castellana quedi en desavantatge fent malbé el principi d’equitat.

– L’alumnat no té el mateix accés a continguts en català com en castellà a les xarxes, mitjans de comunicació, etc. Això provoca que no hi hagi igualtat d’oportunitats.

– L’ús social de la llengua catalana als centres fora de les hores lectives (entrades, patis, activitats, etc.) és minoritari i per tant fa que vagi en retrocés.

– Els nostres centres no tenen infraestructura pertinent per assolir un desdoblament d’espai, com va quedar demostrat amb les mesures aplicades al llarg de la pandèmia del COVID-19.

– Creiem que seria convenient que els recursos extraordinaris per dur a terme aquest pla s’assignessin a la dotació de professorat i materials als centres, per a atendre l’àmplia diversitat.

– Creiem que l’Administració ha de vetllar per l’ús i defensa de la llengua pròpia de les Illes, per això, calen polítiques per incentivar-la.

– Destacam que les idees recollides en aquest comunicat són un resum dels Trets d’identitat (https://uctaib.coop/sectorial-densenyament/trets-didentitat/) aprovats al I Congrés de Cooperatives d’Ensenyament celebrat a Sant Honorat, l’any 2008.

Sectorial d’Ensenyament de la UCTAIB

Desembre 2023

Related Posts

Llistat de temes