971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Els projectes a l’etapa d’educació infantil

A l’etapa d’educació infantil consideram que és molt important treballar per projectes i que els infants s’impliquin i es motivin per l’aprenentatge i que connectin amb el que feim dins l’aula.

Hem de situar els infants en el centre d’aprenentatge, els hem de guiar i acompanyar perquè puguin aprendre a prendre i puguin gestionar el seu aprenentatge.

Per començar el projecte el que farem primer serà escollir el tema que sortirà dels interessos dels infants.

Seguidament formularem una pregunta repte, ja que la pregunta repte és el motor de l’aprenentatge que farà que els infants vulguin investigar, descobrir, aprendre…

Cal tenir en compte com presentam els projectes, ja que és molt important presentar-ho de manera atractiva perquè així potencia que els infants estiguin motivats des del primer moment que iniciam el projecte.

També cal tenir en compte com exploram les idees que tenen els infants ja que ens interessa que siguin conscients de com aprenen, què saben, en què s’equivoquen, quins dubtes tenen…
A la vegada també poden expressar les idees de diferents maneres, ja sigui: conversant dins l’aula, fer un dibuix explicatiu o un dibuix cooperatiu, entre altres coses.

Hem de tenir en compte concretar el què volem descobrir per iniciar el projecte, i per això hem de demanar als infants que reflexionin sobre el que creuen que hauríem d’investigar per respondre la pregunta repte.

Finalment hem de saber com planificar i què volem fer quan iniciam el projecte, a la vegada també és molt important organitzar les preguntes d’investigació que s’han formulat de manera que donam coherència a les preguntes recollides, i també tenir present que durant el projecte aniran sorgint noves preguntes d’investigació que també anirem investigant.

Related Posts

Llistat de temes