971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

El CFGS d’Educació Infantil arriba a Es Liceu!

L’educació que volem es fonamenta en la qualitat de les relacions i en saber posar l’infant en el centre de la reflexió. “

Vicenç Arnaiz

Per començar aquest petit article, volíem fer un incís en la importància de la formació professional. L’ampliació de les nostres capacitats tècniques i habilitats socials a través d’accions formatives ens posicionen en una situació de partida privilegiada per a accedir al mercat laboral, per a promocionar en el nostre lloc de treball o per a aconseguir una ocupació més satisfactòria en una altra empresa. A la vegada que ens permet afrontar la presa de decisions i resolució de conflictes de forma més eficaç. Gràcies a la formació, serem capaces de dur a terme amb èxit les metes que ens proposem i d’afrontar nous desafiaments, la qual cosa té un impacte positiu en la nostra motivació laboral i la nostra satisfacció personal i autoafirmació.

La formació ens aporta coneixements, però també habilitats socials (com a empatia, compromís, autocrítica, tolerància…), capacitant-nos per a interactuar amb el nostre entorn amb una actitud més positiva. Existeix un fort vincle entre capacitació i increment de la confiança i l’autoestima.

Des dels inicis de la nostra escola, Es Liceu, hem estat plenament implicats amb la formació professional. Obrirem el setembre de l’any 1980 i ja comptàvem amb dues línies d’FP, una d’electricitat i l’altra d’administratiu. Avui dia oferim:

Formació professional bàsica:

  • Cicle formatiu en informàtica i comunicacions (2 cursos)
  • Cicle formatiu de seveis administratius (2 cursos)

Formació Professional de grau mitjà:

  • Cicle formatiu en Sistemes Microinformàtics i xarxes (2 cursos)
  • Cicle formatiu en Cures Auxiliars d’infermeria (1 curs + període de pràctiques)

Formació Professional de grau superior:

  • Cicle formatiu en Desenvolupament d’Aplicacions web (2 cursos)
  • Cicle formatiu d’Educació Infantil (2 cursos)

Enguany és el primer curs que comptam amb el CFGS d’Educació Infantil. Feia anys que ho veníem sol·licitant i a la fi ens ha arribat. Estam molt il·lusionats i il·lusionades amb aquest nou repte que està en coherència amb el nostre projecte educatiu. Aquests estudis tenen una durada de 2 cursos amb un total de 2.000 hores que inclouen una formació en empreses de 400 h.

Els requisits mínims per poder accedir-hi és estar en possessió del Títol de Batxillerat o estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).

Al llarg d’aquests dos cursos s’aprèn a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal i en tota l’etapa en l’àmbit no formal. El segon curs inclou un període de pràctiques que es realitza en un centre de treball.

Les sortides professionals són múltiples, es pot treballar com a:

  • Educador/a infantil en primer cicle d’educació infantil.
  • Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar.
  • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, granges escola, etc.

Creiem fermament en la importància de l’educació 0-3 anys. Allò que reben els infants durant els seus primers anys de vida és la base de la seva salut física i mental, de la seva seguretat emocional, de la seva identitat cultural i del desenvolupament de les seves aptituds. Per tant, és bo tenir en compte la importància de què el contingut educatiu dels nins i les nines, des dels primers mesos de vida, s’orienti a satisfer les necessitats bàsiques pròpies d’aquestes edats. També estam convençuts/des que l’etapa 0-3 s’ha de configurar tenint en compte els principis d’educació inclusiva i coeducadora.

Pensam que l’educació en aquestes edats afavoreix la detecció i modificació de les situacions de risc social o de desigualtat i sabem cert que l’educació en la primera infància és una eina clau en la lluita contra la pobresa infantil. Que els infants puguin accedir al primer cicle d’Educació Infantil dóna suport a la conciliació familiar, així la mare i/o el pare tenen més possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral possibilitant l’augment dels ingressos familiars. També afavoreix l’equitat perquè l’educació en aquests primers moments té un efecte especialment positiu en nins i nines més vulnerables, ja sigui per una discapacitat, per situacions de pobresa o per manca de capacitats parentals o dels cuidadors, i la igualtat de gènere. Aquesta és una etapa bàsica en el desenvolupament dels infants de cara al seu futur, el rol de l’educador/a és una guia que cuida i potencia al màxim les seves capacitats.

Per les raons esmentades pensam que es fa necessari que la formació d’aquests/tes professionals de l’educació sigui molt completa i de gran de qualitat. Acompanyar els seus programes d’estudi amb exposicions orals i debats, supòsits pràctics, visites a centres d’educació, registres, observacions d’aula, visites de ponents, investigació, etc. ens sembla fonamental per a completar la seva formació i millorar el seu aprenentatge, alternant la teoria amb la pràctica, desenvolupant la creativitat, l’autoavaluació i el treball en grup, fomentant la capacitat crítica, la reflexió i la participació.

Tal com diu en Vicenç Arnaiz, Estimar molt requereix passar de tenir l’infant en braços a “només tenir-ho a la vista”. Així és com, arribat el moment, estimar significa no facilitar a l’infant tot el que creu necessitar sinó facilitar la seva cerca de nous territoris, afavorir que busqui el gaudi de noves experiències amb estratègies pròpies. Per poder arribar a tenir aquesta mirada és necessari, també, ajudar a aquests professionals a fer un treball personal d’introspecció per trobar una mirada amorosa i receptiva cap a l’infant, a la vegada que una actitud tranquil·la, segura i clara que doni acompanyament i confiança al seu alumnat.

Escola Es Liceu

març 2012

Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista Còdol.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es LOGO-ARC-COOPERATIVA-4.png

Related Posts

Llistat de temes