971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

El Consell de l’economia social i el cooperativisme de les Illes Balears aprova les convocatòries d’ajuts al sector per a 2019

Les polítiques públiques d’impuls a l’economia social comptaran amb una inversió de 7.400.000 euros enguany

El Consell de l’economia social i del cooperativisme de les Illes Balears ha aprovat les convocatòries d’ajuts al sector per a 2019, les quals contemplen una inversió de 7.400.000 euros i estan adreçades al foment i difusió de l’economia social, al suport de l’associacionisme de cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció, així com a la constitució de microcooperatives i al suport de projectes industrials estratègics del sector.

El Consell, com a part del seguiment dels acords assolits i de l’execució de Pla director d’economia social de les Illes Balears 2017-2022, ha analitzat les convocatòries previstes, l’import global de les quals es desglossa de la següent manera: 185.000 euros per als programes de foment i difusió de l’economia social així com per a la consolidació de l’associacionisme a través de cooperatives i societats laborals amb l’objectiu d’enfortir el posicionament de l’economia social al territori; 220.000 euros per al foment i impuls de la competitivitat de les empreses de l’economia social, suport a la contractació de treballadors per part de microcooperatives i suport a projectes industrials de l’economia social.

D’altra banda, 335.000 euros es destinaran a finançar els ajuts per al manteniment de llocs de treball en empreses d’inserció i, finalment, 8.400 euros permetran mantenir els premis ICAPE de foment i difusió de l’economia social entre estudiants de Formació Professional.

Les organitzacions que integren el Consell de l’economia social també han fet un seguiment dels avenços del Pla director de l’economia social de les Illes Balears i han pogut constatar que, de les 27 accions pendents de desenvolupar entre 2018 i 2022 ja s’han dut a terme 16. La directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha destacat que, entre les actuacions engegades per complir el Pla director es troba l’aprovació de la Llei de microcooperatives i l’aprovació de convocatòries d’ajuts demandades pel sector.Han assistit a aquesta reunió, a més de la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, el president sectorial d¡ensenyament de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB), Enric Pozo; la presidenta de Cooperatives Agràries, Jerónima Bonafé; el president de la Unió de Cooperatives de Transport de les Illes Balears, Jeroni Valcaneras; La secretària d’Ocupació i Formació de la Confederació Empresarial de Societats Laborals de CCOO, Yolanda Calvo, i els representants de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears), Liliana Deamicis i Jordi López.

Related Posts

Llistat de temes