971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Els imposts a les assegurances i per què aquest any les assegurances augmentaran el preu?

És important que les cooperatives d’ensenyament conegueu quins són els impostos que afecten a les pòlisses. El més important que cal conèixer seria que les assegurances no tenen IVA. Aquest aspecte es força important a l’hora de justificar possibles despeses asseguradores per alguna subvenció o altres aspectes per a l’administració bàsicament. Les entitats públiques, en general, demanen com a justificació una factura. I com queda clar, per la inexistència d’IVA, ens trobem amb una dificultat. Tècnicament i en compliment de llei del contracte de assegurances a la mà, el que justifica el pagament d’una assegurança es el rebut (normalment bancari). I encara es pot afegir un certificat de cobertura on, a més de detallar les cobertures, es pot incloure un text que certifiqui aquest pagament.

Per tant quan parlem d’imposts en assegurances ens referim al IPS (impost sobre la prima d’assegurança) i el consorci. El primer s’aplica sobre el cost net de l’assegurança (com si fos un impost tipus IVA) i varia en funció del tipus d’assegurança; de tota manera no supera mai el 8 %. El segon impost es el “Consorcio de Compensación de Seguros”; aquest concepte es un percentatge que es calcula sobre els capitals assegurats en pòlissa. Aquest import passa a formar part  de la “borsa” econòmica que gestiona el propi “Consorcio” per a indemnitzacions per fenòmens naturals o fets d’alta incidència política o social. Aquesta “borsa” també es pot utilitzar per la cobertura d’assegurances obligatòries i que no troben cobertura per part del mercat assegurador i danys causats per vehicles sense assegurança , desconeguts o robats.

Finalment comentar-vos la situació actual de la renovació de les pòlisses d’assegurances en general per la propera anualitat. Moltes persones i entitats estan demanat el per què de la pujada que estan observant en els seus rebuts  de renovació. L’explicació es l’augment tant alta de l’IPC. Les companyies asseguradores no són en cap cas, alienes a la situació generada per la crisis energètica i de preus al món. L’augment dels costs de materials en general, afecta al cost de les indemnitzacions d’una manera força important. I aquest augment afecta a recanvis de automòbils, reparacions en llars, empreses, escoles etc… I en els cas de les pòlisses d’accidents l’augment dels costs de material sanitari son també força significatives. Per tant les asseguradores no poden ser alienes a aquesta situació. La majoria d’asseguradores estan fent un esforç per reduir aquest augment en alguna dècima sobre l’IPC que en aquest moment està el voltant del 8% aproximadament.

Des d’ARÇ, volem apostar per la transparència i que totes les cooperatives vinculades a UCTAIB conegueu tots els aspectes vinculats a les vostres asseguranes.


Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista Còdol.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es LOGO-ARC-COOPERATIVA-4.png

Related Posts

Llistat de temes