971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Es Lledoner: de les arrels a les branques.

Viatger, escolta: Sóc la taula del teu bressol, la fusta de la teva barca, la superfície de la teva taula, la porta de la teva casa. Sóc el mànec de la teva eina, el bastó de la teva vellesa.

                                                                                                                                 (Rabindranath Tagore parlant  del lledoner) 

 

Sant Alfons. Ens situam al segle XIX. Escola gestionada pels Pares Teatins, és la institució educativa de més tradició a la vila. La vila és el nom que donam els ciutadans de Felanitx a la ciutat. Un dia decideixen tanca les portes. Parlam de posar punt final a més de cent cinquanta anys de feina a les aules en molts de contextos polítics diferents i en una societat desigual i sovint precària. Així relata Gabriel Bordoy el moment de la notícia en el llibre A l’ombra d’un lledoner:
“Un dia, de cop i volta, es presentaren a la vila els capitostos de Palma i (…) convocaren una reunió urgent per comunicar-nos que feien comptes tancar el col·legi. La notícia ens va deixar freds i sense paraules. El pare Duran (…) hi estava en contra però la seva opinió ja no contava per res.”
L’explicació exacta d’aquest tancament no es va destapar mai. La plantilla d’una vintena de professors quedava a l’aire. El tancament de l’escola suposava la pèrdua de treball. Significava abandonar, a més, la història i la tradició. Lluny de resignar-se, cercaren una solució a aquesta situació crítica i analitzaren les diferents opcions per mantenir el seu lloc de treball i evitar l’immediat tancament de l’escola. L’opció que més força agafà fou la de muntar una cooperativa de treball associat perquè, amb aquest model, era possible la implicació de tots per igual, mestres, personal d’administració i serveis…
Així neix Es Lledoner com a cooperativa d’ensenyament i assumeix la titularitat  del col·legi Sant Alfons de Felanitx  dijous 31 d’agost de 1995. En aquests 24 anys hem passat de 12 a 63 socis. A punt de fer el vint-i-cinc aniversari com a cooperativa, estam orgullosos de veure aquesta progressió.
Com a escola, sota el model concertat,  impartim dues línies d’educació infantil de segon cicle, dues de primària, dues de secundària, 1r 2n curs d’FPB en les modalitats de Serveis comercials i Perruqueria i estètica i un grau mitjà d’Activitats físiques esportives en el medi natural. Com a oferta privada, tenim una escoleta autoritzada de primer cicle i el cicle formatiu de grau superior d’Animació d’activitats físiques esportives.
Per impartir tots aquests ensenyaments,  les  aules es troben distribuïdes  en tres edificis: un per a infantil, un altre per a primària i un tercer per a ESO i FP. Els dos primers són llogats a diferents congregacions religioses i el tercer és propietat de la cooperativa.
La cooperativa va assumir per complet la construcció d’aquest edifici per impartir l’ensenyament secundari fa un poc més de deu anys. Aquesta estructura ens permeten donar cabuda a més de 800 alumnes de totes les condicions socials i de totes les nacionalitats que conviuen a la nostra localitat.
La cooperativa com a institució escolar es basa, en termes generals, en els quinze trets d’identitat propis de les escoles cooperatives. Aquests trets es combinen necessàriament amb l’autonomia de centre per dissenyar el nostre propi  projecte educatiu autònom que defineixi el nostre tarannà com a escola.
Fa dos cursos que estam fent feina per renovar des del punt de vista pedagògic la línia de treball de tota l’escola perquè sigui afí a la seva fesomia i al seu tarannà alhora:  hem fet una aposta per a la incorporació de la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu, una metodologia inclusiva i que afavoreix la cohesió social.  Aquesta nova manera de treballar enllaça directament amb el treball per projectes que  aplicam a tots els cicles educatius. A l’educació infantil i al primer cicle de primària, per exemple, es treballa en l’aprenentatge basat en projectes que prescindeix dels llibres de text i es fa feina amb els infants amb títols tan suggerents com: Som cuiners, Som exploradors, Els mesos de l’any, Treballam amb les famílies, Contam contes, etc.
A la resta de primària, secundària i formació professional seguim també en aquesta  línia: interessa el treball en anglès des de les aules germanes, per exemple, o els programes internacionals Erasmus KA 1+ que tenim concedit fins al curs 2021 i l’intercanvi de l’alumnat amb països de parla anglesa.  Treballam l’aspecte de les noves tecnologies en xarxa a través de la plataforma Moodle amb l’intent d’incorporar les TIC i les TAC al context de tot l’alumnat. Tota l’escola fa feina en un servidor que permet l’accés a tothom des de qualsevol dispositiu i en qualsevol context i hem apostat per a la incorporació de Chromebooks com a eina complementària a les aules.
Exploram la part artística, com no, des de l’àrea d’educació plàstica, amb projectes com el de muralisme, el d’Art, Cultura i poble,  els pintors a infantil, la participació amb la Nitx de l’Art… Fomentam la bona convivència amb els projectes I tu, t’emociones?, Tutoria entre igual, el foment de la coeducació, entre els més destacats.
No podem oblidar el gust per la natura i el conreu amb el projecte de quasi una dècada de l’Hortet Escolar, que ens proporciona veritables collites saboroses i que ha donat peu a altres iniciatives complementàries com L’hortet al pati, el Bosc d’Es Lledoner i la construcció d’un hivernacle amb botelles de plàstic (donació de les famílies de l’escola). No podem oblidar la collita d’ous, uns ous dignes de gurmet  gràcies a les gallines implicades en el petit galliner que muntàrem el curs passat. Quan acabam, amb tanta feina, una bona sessió dins el projecte de Ioga, que també fa anys tenim en marxa, i podem començar la jornada amb les forces renovades.
Editam una revista trimestral, tenim activa participació a les xarxes socials i assistim a tots els fòrums d’interès locals o autonòmics on ens conviden o trobam que hem de fer-nos presents.
Quant a les relacions d’Es Lledoner com a cooperativa d’ensenyament amb l’Ajuntament com a institució, s’ha de reconèixer el necessari feedback que s’ha creat des de l’inici de la constitució de la nostra empresa. Treballam amb les àrees d’educació i de serveis socials. Tenim el programa Alter, feim feina (imprescindible) amb el policia tutor,  participam en el Consell Escolar Municipal, estam presents a diferents meses de debat, i tenim signat un document de consens per a la millora del sistema d’escolarització de Felanitx  amb la resta d’escoles públiques del municipi. Tots aquests elements ens ajuden a millorar la tasca eductiva i, sobretot, a mantenir el lligam entre escola, família  i comunitat, tan important.
La cooperativa d’ensenyament Es Lledoner és una iniciativa educativa encoratjada i orgullosa de les nostres famílies perquè ens han triat des de la llibertat i ens confien el més important de casa: l’educació dels seus infants i joves. Els nostres mestres i personal d’administració i serveis són professionals qualificats i implicats en la feina que desenvolupen, preparats per assumir el repte de l’educació des del respecte i la serietat que exigeix un procés tan important com aquest. Participen activament en el projecte perquè se’l senten propi i cada dia cerquen noves maneres de millorar-lo.

 

Agraïments   ARÇ COOPERATIVA

Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB   volem agrair el patrocini de ARÇ COOPERATIVA  i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista  Còdol

Related Posts

Llistat de temes