971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Tallers ODS , organitzats per la Fundación Vicente Ferrer, a la cooperativa CIDE

La cooperativa CIDE, ha estat realitzant els tallers ODS oferts per la Fundació Vicente Ferrer per sensibilitzar als nostres alumnes de la importància futura d’un món sostenible .

Vos facillitam els objectis treballats i algunes fotografies de les actuacions

UN MÓN, 17 REPTES
Per a aconseguir un món més sostenible i més just
L’any 2030, la humanitat pot arribar a un punt de NO retorn. Per això, l’ONU ha marcat l’Agenda
2030… La coneixes? Està composta per 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)… Són
reptes que haurem d’abordar com a societat per a aconseguir millorar la vida al planeta, tant social
com ambientalment. Saps quins són aquests 17 ODS? Els trobaràs en una de les cares de l’exposició!
Són tots aquests cubs de colors!
La Fundació Vicente Ferrer (FVF) treballa molts d’aquests objectius per a aconseguir erradicar la
pobresa a l’Índia rural des de fa més de 50 anys, aconseguint grans avanços gràcies al compromís de
la gent tant a l’Índia com a Espanya. Aquesta exposició mostra tot el treball fet a la regió de l’Índia on
treballa la FVF: Andhra Pradesh i Telangana. I quines coses ha fet? Un munt!
MEDI AMBIENT... A Andhra Pradesh i Telangana plou molt poc, la qual cosa és una amenaça per als
cultius i per a la vida de milers de famílies pageses. L’agricultura i la ramaderia són impossibles sense
aigua… per això la FVF duu a terme un Pla de Desenvolupament Ecològic a llarg termini que inclou
sistemes de reg (amb energia solar!), infraestructura per a emmagatzemar l’aigua i també reforestació, i d’aquesta forma a més s’aconsegueix contribuir al desenvolupament sostenible protegint el medi ambient i respectant els recursos naturals. Amb quins ODS relacionaries això?
JUSTÍCIA SOCIAL... La igualtat d’oportunitats és un repte importantíssim en tot el planeta… també a
Europa! A l’Índia, les dones tenen menys oportunitats que els homes per a accedir a l’educació i al
treball, però les coses estan canviant… La FVF els va ajudar a tenir veu i ara es reuneixen en
shangams, cooperatives on elles s’organitzen i prenen decisions. SENSE LES DONES, LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL ÉS IMPOSSIBLE PERQUÈ SÓN UNA PEÇA CLAU DEL DESENVOLUPAMENT I
EL PROGRÉS, com els homes. D’altra banda, les persones amb discapacitat també són pitjor
considerades que les que no tenen discapacitat, encara que per sort les coses estan canviant! Les
escoles inclusives i l’esport, iniciatives impulsades per la FVF, han esborrat moltes barreres amb les
quals es trobaven aquestes persones. I això, amb quins ODS ho relacionaries?
EDUCACIÓ, HABITATGE I SALUT... Són àrees de la nostra vida importantíssimes. Pensa un segon:
Com seria la teva vida sense poder anar a escola per a aprendre? I sense poder dormir sota un sostre?
I sense poder prendre medicines per a curar-te? La FVF ha construït escoles per a tots i totes;
hospitals i clíniques (també a aldees rurals); i també cases, amb latrines perquè la gent no hagi de fer
les seves necessitats fora… Hi ha ODS relacionats amb això?
AQUESTS SÓN NOMÉS UNS EXEMPLES... Però el més important… Per què us ho expliquem?
PERQUÈ TU, ALUMNA O ALUMNE, ETS MOTOR DEL CANVI. Sense tu, no hi ha desenvolupament
sostenible possible. Per poc que facis, fas molt. Pensa en 3 ODS que podrien canviar la teva qualitat
de vida… SEGUR QUE SURTEN MOLTS MÉS! I pensa ara en com podries aconseguir-los… SEGUR
QUE TENS UN MUNT D’IDEES! No et preocupis…… això és cosa de treball en equip! Tot és començar!

 

Related Posts

Llistat de temes