971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

UCTAIB informa: Presentació de sol·licituds al registre de cooperatives per via telemàtica

Vos facilitam el sistema perquè pogueu fer les vostres sol·licituds al registre de cooperatives , tal com ens informa  la Direcció general de Promoció econòmica , emprenedoria i Economia Social del GOIB..

D’acord amb l’article 14.2.a) de la llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, en aquest cas les societats cooperatives, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu. Per tant, per donar compliment a l’esmenat article, el Registre de Cooperatives us comunica que, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i amb efecte immediat qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida a l’esmentat Registre s’ha de fer a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Una vegada pitgeu a l’esmentat enllaç, heu de seguir les passes següents

que  trobareu en aquest pdf

Presentació de sol·licituds al Registre de Cooperatives per via telemàtica

 

Related Posts

Llistat de temes